Ingvild Nordrum Maberg

Ingvild har lang erfaring fra offentlig- og privat virksomhet. Hun har bred erfaring fra domstolen og omfattende prosedyreerfaring. Hun bistår kommuner og andre offentlige klienter med juridisk rådgivning og tvisteløsning innen områder som barnevern, helse- og omsorgsrett, kommunalrett og forvaltningsrett. I tillegg bistår hun private og offentlige virksomheter innenfor arbeidsrett, herunder rådgivning og tvisteløsning knyttet …

Les mer

Tone Govertsen

Tone Govertsen er resepsjons- og kontormedarbeider ved kontoret i Kristiansand. Hun har over 15 års erfaring med administrative oppgaver i ulike bransjer og er ansvarlig for resepsjonen på kontoret i Kristiansand. Arbeidserfaring Karriereveileder, AS3 Norge AS, 2024 Innesalg, Clarion Hotel Ernst, 2017 Administrasjonskoordinator, National Oilwell Varco Norway, 2013 Resepsjonsmedarbeider og innesalg, Clarion Hotel Ernst, 2009 …

Les mer

Ole Magnus Heimvik

Ole Magnus Heimvik har bred advokatfaglig bakgrunn, og er spesialisert innenfor selskapsrett, transaksjoner og konkurs. Han benyttes også mye som rådgiver av styrer og ledelse i næringslivet og offentlige aktører. Videre er han styremedlem i ulike virksomheter. Ut over dette har han også mye erfaring innenfor fast eiendom, ekspropriasjon, entreprise og plan- og bygningsrett, herunder …

Les mer

Bjørn Rener-Larsen

Bjørn har 20 års erfaring innenfor de privatrettslige områder. Hans fremste felt er rådgivning og bistand innenfor arv og generasjonsskifte. Han arbeider også mye innenfor fast eiendom (herunder jordskifte) og kontraktsrett. Han benyttes ofte av domstolen som bostyrer ved dødsbo- og konkursbehandling. Han er utnevnt som fast forsvarer ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett. Arbeidserfaring …

Les mer

Christin Larsen

Christin jobber primært med konkursbo, herunder bistår bostyrer med registrering av fordringer samt regnskapsføring.  Christin hjelper også de ansatte som har lønnskrav, og veileder dem gjennom hele lønnsgarantiprosessen. Arbeidserfaring Advokatmedarbeider, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Advokatsekretær/kontormedarbeider, Advokatfirma Hald & Co DA, 1999 Kontor- og økonomimedarbeider, Aust-Agder Kraftverk Belysning, 1996 Administrasjonssekretær, Industry & Offshore Consultants AS, …

Les mer

Anita R. Håkenstad

Anita har ansvaret for alt av rutiner og oppfølging knyttet til fakturering. I tillegg har Anita ansvaret for beregning av saker der klienten har rettshjelpsforsikring. Hun har også tatt eksamen som medhjelper i eiendomsoppgjør og hjelper advokatene med dette. Arbeidserfaring Advokatmedarbeider, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Advokatmedarbeider, Advokatfirma Hald & Co DA, 2018 Advokatsekretær for …

Les mer

Gabrielle Lund Henriksen

Gabrielle bistår advokatene med ulik håndtering av dokumenter i tillegg til å jobbe som bosekretær. Hun har også tak om markedsføringen og kan bidra med teknisk erfaring internt på huset. Gabrielle har de siste årene jobbet selvstendig med markedsføring og kommunikasjonsdesign, men hun har også flere års erfaring som sekretær og har tidligere vært innleid …

Les mer

Glenn Vidar Heia

Glenn har bred erfaring innenfor fast eiendom og entreprise og arbeider mye med eiendomsutvikling, næringseiendom, fast eiendoms rettsforhold, eierseksjonssameier og jordskiftesaker. Glenn bistår også jevnlig med kontraktsrett og alminnelig forretningsjus. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner,  Advokatfirma Hald & Co DA, 2020 Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2013 Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirma DLA Piper …

Les mer

Gøril Bruvoll Barlien

Gøril har en mastergrad i rettsvitenskap med politirett, påtalerett og internasjonal strafferett som valgfag. Hun arbeider bredt innenfor våre rettsområder, med hovedvekt på strafferett. Arbeidserfaring Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Advokatfullmektig, Advokatfirma Hald & Co DA, 2022 Utdannelse Master i rettsvitenskap, 2022

Les mer

Heidi Ekrem

Heidi har omfattende erfaring med både private og offentlige oppdragsgivere. Hun arbeider i alt vesentlig med forretningsjus, og har betydelige oppdrag innen kjøp og salg av selskaper/virksomheter og fast eiendom, omorganiseringer, næringsleie, aksjonæravtaler, samarbeids- og utviklingsavtaler, energirett og telekom/bredbånd. Advokat Ekrem har bred erfaring med alle typer eierskap og selskapsrett, og bistår i spørsmål knyttet …

Les mer

Kjersti Lovise Vartdal

Kjersti arbeider hovedsakelig med fast eiendom, kontraktsrett og arverett. Gjennom tre års erfaring som dommerfullmektig har hun videre opparbeidet seg bred erfaring innen andre fagfelt, samt forliksprosesser og mekling. Kjersti bistår både privatpersoner og næringsdrivende. Arbeidserfaring Advokat, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2021 Seniorrådgiver, Universitetet i Agder, 2017 Dommerfullmektig, …

Les mer

Lise Ilstad

Lise arbeider primært med plan- og bygningsrett, forvaltningsrett, strafferett, barnefordeling og barnevern. Hun kombinerer lang erfaring med spesialkompetanse innenfor sine områder. Lise er også fast oppnevnt bistandsadvokat for Agder tingrett og Agder lagmannrett. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner, Advokatfirma Hald & Co DA, 2008 Dommerfullmektig ved Aust-Agder tingrett, 2008 Juridisk førstekonsulent/juridisk rådgiver …

Les mer

Magne Olsen

Magne har spisskompetanse innen erstatnings-/forsikringsrett samt lang erfaring med å bistå klienter innen områdene arbeidsrett og eiendom/entreprise. Han bistår særlig med rådgivning, forhandlinger og i tvisteløsning – og har omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser. Han fikk møterett for Høyesterett i 2014 og prosederte der sist i 2023. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner, …

Les mer

Magnus Anderson

Magnus arbeider forholdsvis bredt innenfor firmaets kompetanseområder, med hovedvekt på selskaps- og kontraktsrett. I mai 2018 fullførte han masteroppgaven «Aksjeeiers rett til uttreden fra selskapets i medhold av aksjeloven § 4-24 første ledd nr. 3 ved alvorlig og varig motsetningsforhold mellom aksjeeierne». Arbeidserfaring Dommerfullmektig, Agder tingrett, Kristiansand, 2022 Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2018 Trainee, …

Les mer

Marit Fiane Grødum

Marit har gjennom flere år hos Lillesand kommune og Statsforvalteren oppnådd bred erfaring innenfor både plan- og bygningsrett og barnevern. Videre har hun gjennom sine verv innenfor norsk idrett omfattende kompetanse innenfor idrettsjus og kontraktsrett. I tillegg til denne spisskompetansen vil hun bidra bredt innenfor våre andre fagområder. Arbeidserfaring Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 …

Les mer

Marte Eskeland

I sin rolle som administrasjonsansvarlig bistår Marte styret med den daglige kontordriften, utvikler maler og implementerer nye digitale løsninger. I tillegg jobber Marte med konkursbo og lønnsgaranti.  Hun har over 20 års erfaring innen advokatbransjen i Norge og England, og har en sentral administrativ rolle hos Tofte Hald. Arbeidserfaring Administrasjonsansvarlig, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 …

Les mer

Ole Petter Stige

Ole Petter er spesialist innen bygg- og entrepriserett. Han bistår både entreprenører, byggherrer, rådgivere, private og sameier med rådgivning og tvisteløsning innen bygg- og anleggsprosjekter og tilknyttede rettsområder. Han bistår også med utarbeidelse av kontrakter, løpende rådgivning, samt kursing. Videre har han solid erfaring innen kontrakts- og kjøpsrett, og fast eiendoms rettsforhold. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma …

Les mer

Roald Solberg-Jacobsen

Roald er spesialisert innenfor fast eiendom, alminnelig forretningsjus, arv og generasjonsskifte og har opparbeidet seg en unik kompetanse gjennom mange år. Han er ofte engasjert ved større forhandlingsprosesser, i grunnervervsaker og i utviklingsprosjekter. Han bistår både private, næringsdrivende og offentlige aktører. Roald er en engasjert og løsningsorientert rådgiver som er opptatt av å lære om, og forstå, …

Les mer

Sondre Trommestad

Sondre har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og jobber bredt innenfor våre rettsområder med hovedvekt på strafferett. Arbeidserfaring Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Advokatfullmektig, Advokatfirma Hald & Co DA, 2023 Utdannelse Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2023

Les mer

Thomas Nordgård

Thomas Nordgård har jobbet bredt innenfor de fleste forretningsjuridiske disipliner. Han har bevilling som eiendomsmegler og driver regelmessig med eiendomsoppgjør for næringsdrivende og private. Han jobber også med arbeidsrett, selskapsrett, jordskifte og kontraktsrett og prosederer jevnlig saker for retten. I tillegg er han fast bostyrer for konkursbo ved Agder tingrett. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald …

Les mer

Torleiv Drangsland

Torleiv arbeider hovedsakelig med strafferett og familie- og barnevernsrett, og er oppnevnt som fast bistandsadvokat ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner, Advokatfirma Hald & Co DA, 2023 Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2019 Advokat, Advokatfirma Tofte DA, 2018 Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett, 2017 Advokat, Advokatfirma Tofte DA, …

Les mer

Line Heimdal Oaland

Line Heimdal Oaland bistår private klienter med rådgivning og tvisteløsning ved familie- og strafferettslige spørsmål. Hun har bred erfaring fra domstolen og har erfaring med rettergang innenfor flere rettsområder. Line er en del av Tofte Halds faggruppe for straff og skifte, barn og foreldre og arv og skifte. I tillegg er hun en del av …

Les mer

Emilie Ovanger Jarlsby

Emilie Ovanger Jarlsby sitt spesialområde er fast eiendom med særlig vekt på plan- og bygningsrett. Hun bistår offentlige og private klienter med rådgivning knyttet til ulike eiendomsutviklingsprosjekter, eiendomstransaksjoner og leiekontrakter. Emilie har blant annet erfaring med strukturering og planlegging av utbyggingsprosjekter, herunder forhandlinger knyttet til inngåelse av utbyggingsavtaler, grunneieravtaler og andre relevante avtaler i forbindelse …

Les mer

Bjørnar Bruskeland

Bjørnar Bruskeland bistår forretningsklienter med saker innen norsk og internasjonal skatterett samt selskaps- og kontraktsrettslige problemstillinger, herunder transaksjoner og omorganiseringer (M&A). Bjørnar jobber også med tvisteløsning innenfor sine rettsområder, både for de ordinære domstolene, voldgift og klagesaker til forvaltningen. Bjørnar har også erfaring med mer spesialiserte deler av skatteretten, herunder internprising og de særlige skatteregimene …

Les mer

Randi Granvold

Randi Granvold er daglig leder i selskapet. Hun har lang erfaring innen ledelse, virksomhets- og økonomistyring som er hennes primære arbeidsområder. I tillegg er Randi genuint opptatt av å skape en god bedriftskultur og merkevarebygging av selskapet. Arbeidserfaring Daglig leder, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Daglig leder, Advokatfirma Tofte AS, 2022 Daglig leder, 07 Media …

Les mer

Marthe Svardal Haugland

Marthe arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, kontraktsrett og selskapsrett. Hun bistår offentlige og private klienter med løpende rådgivning og tvisteløsning innenfor et bredt spekter av saker, herunder virksomhetsoverdragelser, ansettelser, opphør av ansettelsesforhold og varslingssaker. Marthe yter også bistand ved kontraktsrettslige og/eller selskapsrettslige spørsmål, og har blant annet erfaring med å planlegge og gjennomføre aksjeoverdragelser. Marthe er …

Les mer

Jan Erik Johansen

Jan Erik Johansen er spesialisert innen skjønns- og ekspropriasjonsrett. Han arbeider særlig med forhandlinger, avtaleinngåelser og tvistesaker knyttet til grunn- og rettighetserverv. Johansen har bistått i forbindelse med en rekke av de største utbyggingsprosjektene i landet, både innenfor energi- og samferdselssektorene. Han har også betydelig erfaring med saker innenfor plan- og bygningsrett og tingsrett. Arbeidserfaring …

Les mer

Ingrid Alida Dovland

Ingrid er spesialisert innen entreprise, fast eiendom, kontrakter og relaterte rettsområder. Innenfor disse rettsområdene arbeider hun med rådgivning, tvisteløsning og prosedyre. I tillegg bistår Ingrid regelmessig klienter i rettslige og utenrettslige meklinger og forhandlinger. Ingrid har blant annet erfaring med å bistå både store og mindre selskaper, innenfor bygge- og anleggsprosjekter, både i prosjektgjennomføringen og …

Les mer

Helene Uglem

Helene Uglem er spesialisert innen offentlige anskaffelser. Hun har erfaring med å bistå oppdragsgivere og tilbydere i alle deler av anskaffelsesprosessen, herunder med utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud, tildeling av kontrakt og ved klagesaker for KOFA. Uglem arbeider også med rådgivning og tvisteløsning knyttet til fast eiendom, særlig knyttet til bustadoppføringslova og …

Les mer

Maria-Louise Hennig-Olsen

Maria fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet I Oslo våren 2020, og skrev masteroppgave på temaet «strandrett». Hun er knyttet til Tofte sin faggruppe for arbeidsrett og fast eiendom, men jobber ellers bredt, blant annet med arv og familie og kontrakter. Arbeidserfaring Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Trainee, Advokatfirma Tofte 2020 Trainee, Simonsen …

Les mer

Martin Rødland

Martin Rødland er spesialisert innen skatt, merverdiavgift, selskapsrett og relaterte rettsområder. Han arbeider særlig med rådgivning knyttet til skatte- og merverdiavgiftsrettslige problemstillinger. Han bistår også virksomheter med bokettersyn, og annen dialog med skatte- og avgiftsmyndighetene. I tillegg bistår Martin Rødland regelmessig med selskapsrettslige problemstillinger som gjerne har skatte- og/eller avgiftsmessige konsekvenser, transaksjoner og kontrakter. Arbeidserfaring …

Les mer

Elisabeth Finsnes

Elisabeth er spesialisert innen arbeidsrett og offentlig rett. Hun arbeider særlig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til ansettelsesforhold. Hun bistår private og offentlige virksomheter i forbindelse med inngåelse av arbeidsavtaler, løpende oppfølgning og avslutning av arbeidsforhold, herunder nedbemanninger. Elisabeth har lang erfaring fra offentlig virksomhet og bistår kommuner og andre offentlige klienter med juridisk rådgiving …

Les mer

Kjell Torkelsen

  • alminnelig praksis med hovedvekt på fast eiendom/tingsrett
  • avtale- og kontraktsrett
  • erstatningsrett
  • plan- og bygningsrett
  • immaterialrett
  • entreprise
  • energi- og vassdragsrett

Les mer

Karl Kristian Lofstad

Karl Kristian arbeider hovedsakelig med transaksjoner, tvister i tilknytning til aksjonærforhold, og kontraktsrett. Han har betydelig erfaring og kompetanse innen M&A og selskapsrett, og bistår med alle faser av transaksjoner, herunder utforming, tolkning og forhandling av kontrakter i samtlige kommersielle faser. Karl Kristian arbeider regelmessig med engelskspråklig avtaleverk og parter, og er leder av selskapsrettsgruppen …

Les mer

Ove Chr. Lyngholt

Ove Chr. Lyngholt bistår en rekke kommuner, interkommunale selskaper og statsetater i utredningsarbeid, rådgivning, forhandlinger og en rekke prosedyreoppdrag, spesielt i ekspropriasjonssaker og saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Lyngholt har omfattende prosedyreerfaring og har ført en rekke prinsipielle saker for Høyesterett. Arbeidserfaring Senioradvokat, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Advokat, Tofte, 1995 Advokat, Advokatfirma Øslebø …

Les mer

Alf Tore Nilsen

  • fast forsvarer ved Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett
  • familierett
  • offentlig rett / forvaltningsrett

Les mer

Leif Oscar Olsen

Leif Oscar Olsen er spesialisert innen offentlig rett, og bistår kommuner og andre offentlige virksomheter med rådgivning og bistand i fylkesnemnder og i rettssaker. Han er videre mye benyttet som foredragsholder innen forvaltnings- og velferdsrettslige temaer. Arbeidserfaring Senioradvokat, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner, Tofte, 1996 Advokat, Advokatfirmaet Kjær & Co DA, 1994 Førsteamanuensis, Høgskolen …

Les mer

Svein Kr. Haanes

Svein Kristian Haanes arbeider i hovedsak med rådgivning og tvisteløsning innenfor arv, generasjonsskifte og familierett. Arbeidserfaring Senioradvokat, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner, Advokatfirma Tofte AS, 1997 Advokatfullmektig/senere partner i Advokatfirma Freuchen og Erikstad, 1988 Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett, 1987 Førstekonsulent, Fylkesmannen i Vest- Agder, 1984 Konsulent, Justisdepartementet, 1983 Utdannelse Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1982 …

Les mer

Svein A. Hagen

Svein A. Hagen er spesialisert innen arve- og familiesaker og relaterte rettsområder. Han arbeider særlig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til arveplanlegging og arveoppgjør, og økonomiske oppgjør ved opphør av ekteskap og samliv. Hagen er i tillegg fast bostyrer for dødsbo ved Agder tingrett. Han fikk møterett for Høyesterett i 2018. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte …

Les mer

Gro Hamre

Gro sitt spesialområde er fast eiendom med særlig vekt på plan- og bygningsrett. Fra sine år som kommuneadvokat i Kristiansand og som juridisk rådgiver hos Fylkesmannen har hun inngående kjennskap til forvaltningssystemet og til politiske beslutningsprosesser. Gro har vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Gro har også betydelig prosedyreerfaring for domstolene. Hun …

Les mer

Andreas Dale

Andreas Dale er spesialisert innen entrepriserett, og relaterte rettsområder. Han arbeider særlig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til ulike bygge- og anleggsprosjekter, både på byggherre-, entreprenør- og rådgiversiden. Han bistår blant annet virksomheter med forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter, løpende oppfølgning og rådgivning underveis i prosjekter, og intern kursing og kompetanseheving. I tillegg bistår Andreas …

Les mer

Kjell Fredvik

Kjell Fredvik er spesialisert innen fast eiendom, entrepriserett og erstatningsrett, og relaterte rettsområder. Han arbeider særlig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til utbyggingsavtaler, kjøp og salg av eiendom, tomtefeste og ulike bygge- og anleggsprosjekter. Han bistår også virksomheter med forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter, løpende oppfølgning og rådgivning underveis i prosjekter, og tvisteløsning. I tillegg …

Les mer

Hans Erdvik

Hans er spesialisert innen selskapsrett og arbeidsrett og relaterte rettsområder. Han arbeider særlig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til aksjonærforhold, transaksjoner og løpende rådgivning til styrer og ledelse i en rekke virksomheter både i næringslivet og det offentlige. Han bistår også private og offentlige virksomheter med arbeidsrettslige problemstillinger i forbindelse med inngåelse av arbeidsavtaler, løpende …

Les mer

Erik Børresen

Advokat Erik Børresen er spesialisert innen familierett og relaterte rettsområder. Han arbeider særlig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til foreldretvister, bistandsoppdrag og eiendomstransaksjoner. Han bistår også virksomheter med IT kontrakter. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner, Advokatfirma Tofte AS, 2004 Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirma Ræder, 2000 Utdannelse Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2000 Verv mv. …

Les mer

Sven Farbrot

Sven Farbrot er leder av firmaets faggruppe for Skjønn og ekspropriasjon og bistår klienter særlig innen skjønn og ekspropriasjon, vassdrags- og energirett, fast eiendom og kontraktsrett, samt prosedyre, forhandlinger og konflikthåndtering. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner, Advokatfirma Tofte AS, 2017 Advokat, Advokatfirma Tofte AS, 2013 Fast advokat, SANDS, 2010 Advokatfullmektig, SANDS, 2007 …

Les mer

Helle Cecilie Lineikro

Helle C. Lineikro bistår private klienter med rådgivning og tvisteløsning ved familie- og arverettslige spørsmål. Dette inkluderer blant annet bistand ved arveoppgjør, felleseieskifte og samboeroppgjør. Hun er også en del av Toftes faggruppe for offentlig rett, og bistår særlig kommuner og andre offentlige klienter, samt private klienter i møte med offentlige myndigheter. Helle har skrevet …

Les mer