Bjørnar Bruskeland

Advokat

Bjørnar Bruskeland bistår forretningsklienter med saker innen norsk og internasjonal skatterett samt selskaps- og kontraktsrettslige problemstillinger, herunder transaksjoner og omorganiseringer (M&A). Bjørnar jobber også med tvisteløsning innenfor sine rettsområder, både for de ordinære domstolene, voldgift og klagesaker til forvaltningen.

Bjørnar har også erfaring med mer spesialiserte deler av skatteretten, herunder internprising og de særlige skatteregimene for petroleums- og kraftbeskatning.

Kortfattet CV:

 • Advokat, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
 • Advokat, Advokatfirmaet Tofte AS, 2022
 • Senior Associate, Advokatfirmaet Bahr, 2022
 • Associate/advokatfullmektig, Advokatfirmaet Bahr AS, 2019

Utdannelse:

 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2019

Publikasjoner:

 • «Selskapsfremmede disposisjoner»
  Joachim Bjerke og Bjørnar Bruskeland
  Publisert i «Hvor din skatt er, vil også ditt hjerte være»,
  festskrift til Ole Gjems-Onstad, Cappelen Damm forlag 2020