Helene Uglem

Senioradvokat

Helene Uglem er spesialisert innen offentlige anskaffelser. Hun har erfaring med å bistå oppdragsgivere og tilbydere i alle deler av anskaffelsesprosessen, herunder med utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud, tildeling av kontrakt og ved klagesaker for KOFA.

Uglem arbeider også med rådgivning og tvisteløsning knyttet til fast eiendom, særlig knyttet til bustadoppføringslova og avhendingslova, samt generell forvaltningsrett.

Arbeidserfaring

  • Senioradvokat, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
  • Senioradvokat, Tofte, 2021
  • Advokat, Kommuneadvokaten, Kristiansand kommune, 2006
  • Dommerfullmektig, Nedre Romerike tingrett, 2004
  • Dommerfullmektig, Horten tingrett, 2003
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS, 2000

Utdannelse

  • Cand. jur. Universitetet i Bergen, 2000