Kjell Fredvik er spesialisert innen fast eiendom, entrepriserett og erstatningsrett, og relaterte rettsområder. Han arbeider særlig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til utbyggingsavtaler, kjøp og salg av eiendom, tomtefeste og ulike bygge- og anleggsprosjekter. Han bistår også virksomheter med forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter, løpende oppfølgning og rådgivning underveis i prosjekter, og tvisteløsning.

I tillegg bistår Kjell Fredvik regelmessig i saker knyttet sameieforhold, naborett, grensetvister, servitutt og bruksrettigheter, bustadoppføring, håndverkertjenester, samt forsikrings- og erstatningsoppgjør.

Kjell Fredvik leder faggruppen for fast eiendom.

Arbeidserfaring

  • Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
  • Partner, Advokatfirma Tofte AS, 2007
  • Advokat, Advokatfirma Tofte, 2005
  • Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte, 2000

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2000

Verv/styreverv mv.

  • Styremedlem Schindler AS