Kjell Torkelsen

Senioradvokat

Kjell Torkelsen er spesialisert innen fagområdene fast eiendom og kontrakt- og avtalerett både for privatpersoner og næringsliv. Han har også kompetanse og erfaring innen immaterialrett, særlig patentrett.

Torkelsen arbeider særlig med saker innenfor området tradisjonell tingsrett, så som tinglysing, og rettighetsforhold, sameie, grensetvister og jordskifte, men er også involvert i saker om kjøp og salg og utvikling av eiendom og plan og bygningsrett. Videre arbeider Torkelsen med rådgivning og tvistesaker knyttet til mangler i kontraktsforhold, såvel etter avhendingslova, bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven.

I tillegg bistår Torkelsen regelmessig med juridisk bistand knyttet til rene rettslige spørsmål på flere sivile rettsområder. Torkelsen har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett, lagmannsrett og jordskifterett.

Arbeidserfaring

  • Senioradvokat, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
  • Advokat, Advokatfirma Tofte AS, 2005
  • Advokatfullmektig, Tofte 2000
  • Dommerfullmektig Kristiansand byrett, 1998-2000
  • Førstekonsulent, Olje og energidepartementet, 1995-1998
  • Saksbehandler – ekstravikar. Fengselsstyret, 1992-1995

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2018-1995