Leif Oscar Olsen

Senioradvokat (H)

TJENESTEOMRÅDER

Leif Oscar Olsen er spesialisert innen offentlig rett, og bistår kommuner og andre offentlige virksomheter med rådgivning og bistand i fylkesnemnder og i rettssaker. Han er videre mye benyttet som foredragsholder innen forvaltnings- og velferdsrettslige temaer.

Arbeidserfaring

 • Senioradvokat, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
 • Partner, Tofte, 1996
 • Advokat, Advokatfirmaet Kjær & Co DA, 1994
 • Førsteamanuensis, Høgskolen i Agder (Nå Universitetet i Agder), 1989
 • Amanuensis, Agder distriktshøgskole, 1978
 • Amanuensis, Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet, 1987
 • Advokat, Norsk Pasientskadeerstatning, Oslo, 1988

Utdannelse

 • Sosiologi grunnfag, Universitetet i Oslo, 1975
 • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1977
 • Advokatbevilling: 1984
 • Møterett for Høyesterett: 2004

Verv/styreverv mv.:

 • Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett 1997 – 2005
 • Styreleder Vest-Agder krets av Advokatforeningen 2007-2009
 • Hovedstyremedlem Advokatforeningen 2016-2020 Medlem av Disiplinærnemnden for advokater 2021 –

Publikasjoner

 • «Sosialrett» (utgave 1 – 5), TANO forlag (Redaktør & forfatter)
 • «Juss for sykepleiere: Innføring i helserett», Universitetsforlaget (sammen med Kr. Andenæs)
 • «Sosialrett II: Sosialrettens oppgaver mot år 2000» Universitetsforlaget
 • «Juss i barnehagen», Høyskoleforlaget
 • «Kommunehelsetjenesteloven» i Norsk lovkommentar.
 • «Bedriftslegers taushetsplikt – status og utfordringer», Norsk Arbeidsmedisinsk Forening