Line Heimdal Oaland

Senioradvokat Permisjon

Line Heimdal Oaland bistår private klienter med rådgivning og tvisteløsning ved familie- og strafferettslige spørsmål. Hun har bred erfaring fra domstolen og har erfaring med rettergang innenfor flere rettsområder.

Line er en del av Tofte Halds faggruppe for straff og skifte, barn og foreldre og arv og skifte. I tillegg er hun en del av Tofte Halds ressursgruppe for tvist.

Arbeidserfaring

  • Senioradvokat, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
  • Senioradvokat, Tofte, 2023
  • Egen advokatpraksis, 2022
  • Konstituert tingrettsdommer, Agder tingrett, 2021
  • Dommerfullmektig, Lister tingrett, 2019
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Torstrup AS, 2017
  • Juridisk rådgiver, Farsund kommune, 2016

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2016