Marte Eskeland

Administrasjonsleder

I sin rolle som administrasjonsansvarlig bistår Marte styret med den daglige kontordriften, utvikler maler og implementerer nye digitale løsninger. I tillegg jobber Marte med konkursbo og lønnsgaranti.  Hun har over 20 års erfaring innen advokatbransjen i Norge og England, og har en sentral administrativ rolle hos Tofte Hald.

Arbeidserfaring

  • Administrasjonsansvarlig, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
  • Administrasjonsansvarlig, Advokatfirma Hald & Co DA, 2022
  • Advokatsekretær, Advokatfirma Hald & Co DA, 2010
  • Advokatsekretær, Vogt & Wiig AS, 2003
  • Advokatsekretær, Blake Lapthorn Solicitors, England, 2000
  • Advokatsekretær, Vogt & Co DA, 1997