Ove Chr. Lyngholt

Senioradvokat (H)

Ove Chr. Lyngholt bistår en rekke kommuner, interkommunale selskaper og statsetater i utredningsarbeid, rådgivning, forhandlinger og en rekke prosedyreoppdrag, spesielt i ekspropriasjonssaker og saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold.

Lyngholt har omfattende prosedyreerfaring og har ført en rekke prinsipielle saker for Høyesterett.

Arbeidserfaring

  • Senioradvokat, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
  • Advokat, Tofte, 1995
  • Advokat, Advokatfirma Øslebø m.fl., 1985
  • Advokatfullmektig, Advokatfirma Øslebø m.fl.1982
  • Rådgiver, Vegdirektoratet, Statens vegvesen 1976
  • Rådgiver, Statens vegvesen, Vest-Agder, 1982

Utdannelse

  • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1982 Møterett for Høyesterett 1993
  • Jordskiftekandidat, Universitet for Miljø og biovitenskap, 1976

Publikasjoner

  • Lyngholt er medforfatter til kommentarutgave til ekspropriasjonserstatningsloven, og han har deltatt i lovutredningsarbeid og i en årrekke vært formann i Den Norske Advokatforenings permanente lovutvalg i skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett.