Ingvild Nordrum Maberg

Ingvild har lang erfaring fra offentlig- og privat virksomhet. Hun har bred erfaring fra domstolen og omfattende prosedyreerfaring. Hun bistår kommuner og andre offentlige klienter med juridisk rådgivning og tvisteløsning innen områder som barnevern, helse- og omsorgsrett, kommunalrett og forvaltningsrett. I tillegg bistår hun private og offentlige virksomheter innenfor arbeidsrett, herunder rådgivning og tvisteløsning knyttet …

Les mer

Ole Magnus Heimvik

Ole Magnus Heimvik har bred advokatfaglig bakgrunn, og er spesialisert innenfor selskapsrett, transaksjoner og konkurs. Han benyttes også mye som rådgiver av styrer og ledelse i næringslivet og offentlige aktører. Videre er han styremedlem i ulike virksomheter. Ut over dette har han også mye erfaring innenfor fast eiendom, ekspropriasjon, entreprise og plan- og bygningsrett, herunder …

Les mer

Bjørn Rener-Larsen

Bjørn har 20 års erfaring innenfor de privatrettslige områder. Hans fremste felt er rådgivning og bistand innenfor arv og generasjonsskifte. Han arbeider også mye innenfor fast eiendom (herunder jordskifte) og kontraktsrett. Han benyttes ofte av domstolen som bostyrer ved dødsbo- og konkursbehandling. Han er utnevnt som fast forsvarer ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett. Arbeidserfaring …

Les mer

Christin Larsen

Christin jobber primært med konkursbo, herunder bistår bostyrer med registrering av fordringer samt regnskapsføring.  Christin hjelper også de ansatte som har lønnskrav, og veileder dem gjennom hele lønnsgarantiprosessen. Arbeidserfaring Advokatmedarbeider, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Advokatsekretær/kontormedarbeider, Advokatfirma Hald & Co DA, 1999 Kontor- og økonomimedarbeider, Aust-Agder Kraftverk Belysning, 1996 Administrasjonssekretær, Industry & Offshore Consultants AS, …

Les mer

Anita R. Håkenstad

Anita har ansvaret for alt av rutiner og oppfølging knyttet til fakturering. I tillegg har Anita ansvaret for beregning av saker der klienten har rettshjelpsforsikring. Hun har også tatt eksamen som medhjelper i eiendomsoppgjør og hjelper advokatene med dette. Arbeidserfaring Advokatmedarbeider, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Advokatmedarbeider, Advokatfirma Hald & Co DA, 2018 Advokatsekretær for …

Les mer

Gabrielle Lund Henriksen

Gabrielle bistår advokatene med ulik håndtering av dokumenter i tillegg til å jobbe som bosekretær. Hun har også tak om markedsføringen og kan bidra med teknisk erfaring internt på huset. Gabrielle har de siste årene jobbet selvstendig med markedsføring og kommunikasjonsdesign, men hun har også flere års erfaring som sekretær og har tidligere vært innleid …

Les mer

Glenn Vidar Heia

Glenn har bred erfaring innenfor fast eiendom og entreprise og arbeider mye med eiendomsutvikling, næringseiendom, fast eiendoms rettsforhold, eierseksjonssameier og jordskiftesaker. Glenn bistår også jevnlig med kontraktsrett og alminnelig forretningsjus. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner,  Advokatfirma Hald & Co DA, 2020 Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2013 Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirma DLA Piper …

Les mer

Gøril Bruvoll Barlien

Gøril har en mastergrad i rettsvitenskap med politirett, påtalerett og internasjonal strafferett som valgfag. Hun arbeider bredt innenfor våre rettsområder, med hovedvekt på strafferett. Arbeidserfaring Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Advokatfullmektig, Advokatfirma Hald & Co DA, 2022 Utdannelse Master i rettsvitenskap, 2022

Les mer

Heidi Ekrem

Heidi har omfattende erfaring med både private og offentlige oppdragsgivere. Hun arbeider i alt vesentlig med forretningsjus, og har betydelige oppdrag innen kjøp og salg av selskaper/virksomheter og fast eiendom, omorganiseringer, næringsleie, aksjonæravtaler, samarbeids- og utviklingsavtaler, energirett og telekom/bredbånd. Advokat Ekrem har bred erfaring med alle typer eierskap og selskapsrett, og bistår i spørsmål knyttet …

Les mer

Kjersti Lovise Vartdal

Kjersti arbeider hovedsakelig med fast eiendom, kontraktsrett og arverett. Gjennom tre års erfaring som dommerfullmektig har hun videre opparbeidet seg bred erfaring innen andre fagfelt, samt forliksprosesser og mekling. Kjersti bistår både privatpersoner og næringsdrivende. Arbeidserfaring Advokat, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2021 Seniorrådgiver, Universitetet i Agder, 2017 Dommerfullmektig, …

Les mer

Lise Ilstad

Lise arbeider primært med plan- og bygningsrett, forvaltningsrett, strafferett, barnefordeling og barnevern. Hun kombinerer lang erfaring med spesialkompetanse innenfor sine områder. Lise er også fast oppnevnt bistandsadvokat for Agder tingrett og Agder lagmannrett. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner, Advokatfirma Hald & Co DA, 2008 Dommerfullmektig ved Aust-Agder tingrett, 2008 Juridisk førstekonsulent/juridisk rådgiver …

Les mer

Magne Olsen

Magne har spisskompetanse innen erstatnings-/forsikringsrett samt lang erfaring med å bistå klienter innen områdene arbeidsrett og eiendom/entreprise. Han bistår særlig med rådgivning, forhandlinger og i tvisteløsning – og har omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser. Han fikk møterett for Høyesterett i 2014 og prosederte der sist i 2023. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner, …

Les mer

Magnus Anderson

Magnus arbeider forholdsvis bredt innenfor firmaets kompetanseområder, med hovedvekt på selskaps- og kontraktsrett. I mai 2018 fullførte han masteroppgaven «Aksjeeiers rett til uttreden fra selskapets i medhold av aksjeloven § 4-24 første ledd nr. 3 ved alvorlig og varig motsetningsforhold mellom aksjeeierne». Arbeidserfaring Dommerfullmektig, Agder tingrett, Kristiansand, 2022 Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2018 Trainee, …

Les mer

Marit Fiane Grødum

Marit har gjennom flere år hos Lillesand kommune og Statsforvalteren oppnådd bred erfaring innenfor både plan- og bygningsrett og barnevern. Videre har hun gjennom sine verv innenfor norsk idrett omfattende kompetanse innenfor idrettsjus og kontraktsrett. I tillegg til denne spisskompetansen vil hun bidra bredt innenfor våre andre fagområder. Arbeidserfaring Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 …

Les mer

Marte Eskeland

I sin rolle som administrasjonsansvarlig bistår Marte styret med den daglige kontordriften, utvikler maler og implementerer nye digitale løsninger. I tillegg jobber Marte med konkursbo og lønnsgaranti.  Hun har over 20 års erfaring innen advokatbransjen i Norge og England, og har en sentral administrativ rolle hos Tofte Hald. Arbeidserfaring Administrasjonsansvarlig, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 …

Les mer

Ole Petter Stige

Ole Petter er spesialist innen bygg- og entrepriserett. Han bistår både entreprenører, byggherrer, rådgivere, private og sameier med rådgivning og tvisteløsning innen bygg- og anleggsprosjekter og tilknyttede rettsområder. Han bistår også med utarbeidelse av kontrakter, løpende rådgivning, samt kursing. Videre har han solid erfaring innen kontrakts- og kjøpsrett, og fast eiendoms rettsforhold. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma …

Les mer

Roald Solberg-Jacobsen

Roald er spesialisert innenfor fast eiendom, alminnelig forretningsjus, arv og generasjonsskifte og har opparbeidet seg en unik kompetanse gjennom mange år. Han er ofte engasjert ved større forhandlingsprosesser, i grunnervervsaker og i utviklingsprosjekter. Han bistår både private, næringsdrivende og offentlige aktører. Roald er en engasjert og løsningsorientert rådgiver som er opptatt av å lære om, og forstå, …

Les mer

Sondre Trommestad

Sondre har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og jobber bredt innenfor våre rettsområder med hovedvekt på strafferett. Arbeidserfaring Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Advokatfullmektig, Advokatfirma Hald & Co DA, 2023 Utdannelse Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2023

Les mer

Thomas Nordgård

Thomas Nordgård har jobbet bredt innenfor de fleste forretningsjuridiske disipliner. Han har bevilling som eiendomsmegler og driver regelmessig med eiendomsoppgjør for næringsdrivende og private. Han jobber også med arbeidsrett, selskapsrett, jordskifte og kontraktsrett og prosederer jevnlig saker for retten. I tillegg er han fast bostyrer for konkursbo ved Agder tingrett. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald …

Les mer

Torleiv Drangsland

Torleiv arbeider hovedsakelig med strafferett og familie- og barnevernsrett, og er oppnevnt som fast bistandsadvokat ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner, Advokatfirma Hald & Co DA, 2023 Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2019 Advokat, Advokatfirma Tofte DA, 2018 Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett, 2017 Advokat, Advokatfirma Tofte DA, …

Les mer