Aktuelt

Regjeringen øker rammen for overtredelsesgebyr etter arbeidsmiljøloven

Etter forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Stortinget besluttet å øke rammen for overtredelsesgebyr etter arbeidsmiljøloven. Endringen trer i kraft allerede 1. juli 2024, og kan potensielt få store økonomiske konsekvenser for virksomheter som opererer i strid med arbeidsmiljølovgivningen. Arbeidstilsynets kompetanse og virkemidler Den norske arbeidsmiljøloven har som formål å sikre trygge ansettelsesvilkår og et …

Les mer

Bilde av Randi Granvold og Marte Eskeland

Tofte Hald er nå miljøfyrtårnsertifisert både i Arendal og Kristiansand

Advokatfirma Tofte Hald AS er Sørlandets største advokatkontor, med kontorer i Arendal og Kristiansand. Selskapet er kjent for å satse offensivt, også når det gjelder miljøledelse. Med en genuin interesse og gjennomføringsevne for et bevisst samfunnsansvar jobber Tofte Hald målrettet med sosial bærekraft og miljøansvar. Kontorfellesskapet i Kristiansand ble miljøfyrtårnsertifisert i 2023. Etter en grundig …

Les mer

Frokostseminar: Ferieloven – dette må du vite

3. mai inviterer vi til frokostseminaret «Ferieloven – dette må du vite». Frokostseminaret arrangeres i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Les mer

Frokostseminar: Skatterett for eiendomsaktører

3. mai inviterer vi til frokostseminaret «Skatterett for eiendomsaktører». Frokostseminaret arrangeres i samarbeid med Arendal Næringsforening.

Les mer

Gjeldsansvar hos ektefeller – kan det stiftes gjeld med virkning for den andre ektefellen?

Inngåelsen av ekteskap er på flere måter inngåelse av en juridisk avtale mellom ektefellene. Rent økonomisk har det blant annet den konsekvensen at ektefeller blir lignet under ett, og det oppstår en underholdsplikt som innebærer at ektefeller har et økonomisk ansvar for hverandre under ekteskapet. Men hvordan er det med gjeld? Finnes det en adgang …

Les mer

Martin Rødland blir partner i Advokatfirma Tofte fra 1. januar 2024

Tofte er stolte over å kunngjøre at advokat Martin Rødland blir partner i Tofte fra og med 1. januar 2024. Martin har vært senioradvokat i Tofte siden 2019. Han var før det mange år i EY og KPMG. Hans primære arbeidsområder er merverdiavgift, skatt og selskapsrett. Martins kompetanse og engasjement har gjort ham til en …

Les mer

Regjeringen foreslår nye og strengere krav til arbeidsavtalers innhold

Den 16. juni 2023 fremmet arbeids- og inkluderingsdepartementet forslag om nye og strengere krav til arbeidsavtalers innhold. Forslaget skal gjennomføre EU-direktiv fra 2019 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår, og behandles i stortinget 28. november 2023. Det er grunn til å tro at forslaget vil bli vedtatt med få endringer. I korte trekk innebærer lovforslaget nye …

Les mer

Tofte inviterer til grønt lunsjseminar hvor vi presenterer klimautvalgets rapport

Klimautvalget overleverte sin rapport i slutten av oktober. Utvalget redegjør for de valg vi som samfunn står overfor om vi skal nå klimamålene innen 2050 og kutte klimagassutslippene med 95 % sammenlignet med 1990-nivå. Toftes advokater Ingrid Alida Dovland, Emilie Ovanger Jarlsby og Bjørnar Bruskeland vil presentere de viktigste anbefalingene i rapporten og komme med overordnede synspunkter på hvordan konklusjonene vil påvirke sentrale rammevilkår for næringslivet fremover. I tillegg vil Solveig Nilsen fra Bølgen bærekraftsenter holde et innlegg om hvilke muligheter den nødvendige omstillingen skaper for grønne oppstartsbedrifter og etablering av nye arbeidsplasser på Sørlandet.

Les mer

Er varen i nettbutikken feilpriset? Dette har du krav på

Netthandel blir stadig mer populært, og står for en stor del av omsetningen til de store kjedene. På nettet lokkes forbrukere til gode tilbud som kun er noen tastetrykk unna. I noen tilfeller kan tilbudet imidlertid synes for godt til å være sant. I slike tilfeller forsøker selgeren gjerne å anføre at den annonserte prisen ikke stemte, og de vil ofte nekte kjøperen å motta varen til den annonserte prisen. Hvilke rettigheter har du som kjøper i slike tilfeller?

Les mer

Advokat Helle C Lineikro

Bli kjent med advokat Helle C. Lineikro

dvokat Helle Cecilie Lineikro har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2017. Fra 1. november 2023 vil Lineikro gå over til en ny rolle som senioradvokat og blir dermed den første som har gått hele veien fra trainee til senioradvokat i Tofte.

Les mer

Avklaring fra Høyesterett om ansvar for forsikringsmeglere

I en nylig avsagt dom fra Høyesterett utdypes det hva man kan forvente av en forsikringsmegler. Etter at det i to rettsinstanser var slått fast et erstatningsansvar for megleren, så skulle Høyesterett ta stilling til om erstatningen burde reduseres pga. medvirkning hos skadelidte (Trevaren Eydehavn).

Les mer

Bli kjent med advokat Andreas Dale

Advokat Dale studerte i Oslo og avsluttet studiene med ett år som vitenskapelig assistent ved Institutt for Sjørett.  En avhandling ble også publisert i MarIus før han begynte å arbeide i entrepriseavdelingen i Advokatfirma Kluge i Oslo. Han har arbeidet spesialisert med entrepriserett siden. Tiden hos Tofte Dale begynte å jobbe i Tofte i 2012, …

Les mer

Velkommen til advokatfullmektig Sondre Trommestad

Sondre startet som advokatfullmektig 1. september og er allerede godt i gang med å bistå i straffesaker – ett av fagområdene han vil jobbe mye med. Sondre er lokal Hisøygutt og mange kjenner han som ildsjelen bak Trommestadfestivalen, en trivelig musikkfestival på jordene utenfor familiegården på Hisøya.  «De første ukene har vært ekstremt lærerike, hvor …

Les mer

Frokostseminar 9. oktober: Oppdatering om skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet 2024

Er du bedriftseier, leder eller jobber med økonomi? Eller er du bare interessert i å holde deg oppdatert om skatte- og avgiftsreglene? Da er det viktig å kjenne til endringer i regelverket og se på muligheter for bedriften! 9. oktober inviterer vi til skattefrokost om statsbudsjettet 2024. Bli med oss på en engasjerende økt hvor …

Les mer

Forhåndsregistrering i Merverdiavgiftsregisteret

For selskaper i en oppstartsfase kan merverdiavgift (mva eller moms) fort bli en tung ekstrakostnad. Vi vet at mange gründere stiller seg spørsmålet: «Når og hvordan kan jeg fradragsføre momsen?» En forhåndsregistrering i Merverdiavgiftsregisteret kan være løsningen.

Les mer

Tilbakegående avgiftsoppgjør

Ordningen med tilbakegående avgiftsoppgjør er en viktig mekanisme som gjør det mulig for virksomheter å få tilbakebetalt merverdiavgift (mva eller moms) som er pådratt før virksomheten ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Men hvordan fungerer ordningen med tilbakegående avgiftsoppgjør, og hva må virksomheten gjøre for å få tilbake mva som er påløpt før registreringsterminen?

Les mer

Bli kjent med advokatfullmektig Marthe Svardal Haugland

Vår advokatfullmektig, Marthe Svardal Haugland, har en imponerende CV og en genuin interesse for rettferdighet. Etter å ha studert ved Universitetet i Oslo og oppnådd en Master i Rettsvitenskap, begynte hun sin karriere i Advokatfirmaet Wiersholm høsten 2020. I 2022 flyttet hun tilbake til Konsmo, hvor hun opprinnelig er fra, og ble en del av …

Les mer

Bli kjent med advokat Erik Børresen

Advokat Erik Børresen har hatt en imponerende karrierevei gjennom sitt liv, fra akademiske utfordringer til rettssalen, og til og med utover det åpne hav. Børresen startet som advokatfullmektig i Oslo i 2000, ble partner i AdvokatRådhuset i 2004, som senere fusjonerte og ble til Tofte i 2010. Børresen har således vært i «Tofte» siden januar …

Les mer

Randi Granvold

Arendal har Arendalsuka – Kristiansand har Techpoint

Techpoint arrangeres 13. – 14. september i Kristiansand, og presenteres som «Norges ledende tech- og næringslivskonferanse». Her samles norsk næringsliv for å holde seg oppdatert på den teknologiske utviklingen og dens påvirkning på næringslivet og samfunnet generelt. I denne artikkelen forteller vår daglig leder, Randi Granvold, hvorfor du ikke bør gå glipp av denne konferansen.

Les mer

Tofte og samfunnsansvar – Miljøfyrtårn

Som Sørlandets største advokatfirma ønsker vi å ta del i og gjøre det vi kan for å bidra til et mer bærekraftig samfunn, sier Randi Granvold, daglig leder i Advokatfirma Tofte.

Les mer

Bli kjent med advokat Ingrid Alida Dovland

Vi er glade for å presentere advokat Ingrid Alida Dovland, som har vært en verdifull tilvekst til vårt firma siden høsten 2021.

Les mer

Hvilke regler gjelder for varighet av husleiekontrakter?

Mange utleiere ønsker av ulike grunner å leie ut bolig til leietakere for ett år eller kortere, noe som også gjøres i stor utstrekning. Men hvilke regler gjelder egentlig for varigheten på leiekontrakten?

Les mer

Bli kjent med advokat Karl Kristian Lofstad

Advokat Karl Kristian Lofstad arbeider med transaksjoner og generell tilstøtende kontraktsrett. Han representerer næringslivsklienter i forbindelse med kjøp og salg av selskaper, aksje- eller virksomhetskjøp, generelle kontraktsforhold, samt selskapsrett.

Les mer

Bli kjent med senioradvokat Emilie Ovanger Jarlsby

Jarlsby har erfaring innen plan- og bygningsrett, og spesielt bistand i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplaner, rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler.

Les mer

Sameie i fritidseiendom – til glede og bekymring

Fritidseiendommer overføres ofte mellom familiemedlemmer som gave eller som arv, og noen fritidseiendommer går i arv gjennom flere generasjoner. På sikt kan dette føre til at mange personer er eiere av en og samme eiendom. Når flere ulike personer og grener av en familie eier en fritidseiendom sammen, kan det oppstå uenighet om bruk av eiendommen, fordeling av sommerferieuker, vedlikehold og annet. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan man kan løse slike typer av uenighet og slik unngå at det oppstår store og belastende konflikter.

Les mer

Bli kjent med senioradvokat Martin Rødland

Martin har vært en del av teamet vårt siden oktober 2019, og vi kan med glede si at han har tilført mye kunnskap og erfaring til selskapet. Martin har en lang og imponerende bakgrunn innenfor skatt og avgift og har jobbet med dette i over 12 år før han kom til Tofte. Han har derfor blitt kjent som vår egen «momse-Martin».

Les mer

Når kan du kreve at et tre på naboeiendommen blir fjernet?

Trær, busker og hekker på naboens eiendom som skygger for lys og utsikt, er en vanlig årsak til konflikt mellom naboer. Eieren på sin side, ønsker ofte å beholde treet, for eksempel fordi det skjermer for innsyn eller har en estetisk verdi. Hvilke muligheter har du som nabo til å kreve at et tre på naboeiendommen blir fjernet?

Les mer

Bli kjent med advokatmedarbeider Almira Delic

Almira Delic er advokatsekretær med ansvar for IT i Tofte, og brenner for godt samarbeid og smarte IT-løsninger.

Les mer

Bli kjent med våre eksperter i ekspropriasjon

Skjønn- og ekspropriasjonsrett er et fagfelt Tofte har sterk tradisjon innen. Vi er glade for å ha Jan Erik Johansen og Sven Farbrot med på laget. Begge brenner for fagfeltet.

Les mer

Ny voldserstatningslov fra 1. januar 2023

Den 1. januar 2023 trådte ny voldserstatningslov i kraft. Målet med ny lov var å forenkle voldserstatningsordningen, samt å gjøre den mer forutsigbar, rettferdig og effektiv, og samtidig styrke partenes rettsikkerhet. Loven gjør til dels store endringer fra den nå opphevede voldsoffererstatningsloven. Blant annet er det gjort endringer i kravene til hvor en voldshandling har skjedd, når fristen for å søke om erstatning utløper og hvilke voldshandlinger man kan få erstatning for.

Les mer

Bli kjent med advokat Hans Erdvik

Hans Erdvik er både partner og styreleder i Tofte, og motiveres av å kunne bistå klientene til å forstå rettsreglene – og skape langsiktige løsninger. Den store drivkraften «Jeg har alltid hatt en genuin interesse for samfunnet rundt oss og hvordan rettsreglene er med på å bygge gode samfunn» forteller Erdvik. I 1993 ble han …

Les mer

Tinglysning av rettighet i fast eiendom

For at man skal bli registeret som hjemmelshaver til en fast eiendom er det nødvendig å tinglyse overføringen i grunnboken.

Les mer

Velkommen, Gabrielle!

1. februar fikk administrasjonen et nytt tilskudd, og vi er glade for å ønske velkommen til Gabrielle Lund Henriksen.

Les mer

Adgangen til å dele ut gaver fra uskiftet bo

Arveloven setter begrensninger på lengstlevende ektefelles adgang til å dele ut gaver av uskifteboet. Dersom gaven står i misforhold til formuen i uskifteboet, kan den kreves omstøtt (tilbakeført). Spørsmålet om hvor denne grensen går, har ikke tidligere vært behandlet av Høyesterett. I dom avsagt 9. november 2022 uttalte Høyesterett at gaver som utgjør mellom 10 % og 30 % av verdiene i uskifteboet står i en faresone for å bli omstøtt.

Les mer

Nå må arbeidsgivere dokumentere og drøfte behovet for deltidsansettelse

For cirka et halvt år siden foreslo Regjeringen en rekke endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltidsarbeid. Lovforslagene ble vedtatt, og er allerede trådt i kraft. Fra 1. januar 2023 er det blant annet inntatt en normgivende bestemmelse i aml. § 14-1b om at hovedregelen i arbeidslivet skal være fast ansettelse, og arbeidsgivere pålegges å dokumentere og drøfte behovet for deltidsansettelser.

Les mer

Seier i sak for Høyesterett: Ekspropriasjon – reguleringsplanens betydning – parkprinsippet

Advokat (H) Ove Chr. Lyngholt førte like før jul en prinsipiell sak i Høyesterett (HR-2002-2440-A) om anvendelsen av det såkalte parkprinsippet – også betegnet prinsippet om utjevnet strøkspris.

Les mer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven – en styrking av ansattes rettigheter

Den 22. november 2022 sendte Regjeringen flere forslag til endringer i arbeidsmiljøloven til behandling i Stortinget. Endringene skal bidra til å styrke de ansattes rettigheter på flere områder, særlig i konsern. Forslagene følger opp utredningen fra Fougner-utvalget, og vil med stor sannsynlighet bli vedtatt våren 2023.

Les mer

Hva gjør du når boligen du har kjøpt viser seg å ha mindre areal enn det selger har opplyst?

Kjøp av bolig er en stor investering. Boligmarkedet har vært i utvikling de siste årene, og aldri før har antall kvadratmeter hatt så stor betydning for boligens verdi.

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 3/2022

Tema: Juss for forbrukere

Les mer

Velkommen som partner, Ole Petter Stige!

Det er svært gledelig å kunne ønske en dyktig kollega velkommen som partner! Ole Petter Stige har en master i rettsvitenskap fra 2011 og fikk sin bevilling i 2014. Han har tidligere bakgrunn fra HELP Forsikring og Advokatfirma Wigemyr & Co DA, og har de siste årene vært advokat i Hald. Ole Petter har særlig …

Les mer

Frokostmøte: Incentivordninger for ansatte

Advokat Bjørnar Bruskeland og advokatfullmektig Marthe Svardal Haugland gir en innføring i ulike incentivordninger for ansatte.

Les mer

Marit Fiane Grødum

Marit har takket ja til å jobbe hos oss!

Marit Fiane Grødum tiltrådte stilling som advokatfullmektig mandag 26. september, og har allerede kommet godt i gang hos oss. Marit har en allsidig og spennende bakgrunn, og har de siste årene jobbet hos Statsforvalteren på helse- og sosialavdelingen. Hun tar også med seg god kompetanse på plan- og bygningsrett etter å ha jobbet som byggesaksbehandler …

Les mer

Skattefrokost for Næringslivet

Tofte inviterer til skattefrokost for næringslivet hvor du får høre om skatteforslagene som ble presentert i statsbudsjettet for 2023.

Les mer

Gøril Bruvoll Barlien

Velkommen til advokatfullmektig Gøril Bruvoll Barlien!

Vi er glade for å ønske velkommen til vår nye kollega Gøril Bruvoll Barlien. Hun startet som advokatfullmektig hos oss 1. august. Gøril har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen og masteroppgaven hennes omhandlet uskyldspresumsjonen og erstatning etter uberettiget straffeforfølgning. Gøril er opprinnelig fra Arendal, og vi er veldig glade for at hun …

Les mer

Advokatlåven

Velkommen til Advokatlåven

Nå er det igjen den uka i august hvor Arendal koker over av engasjerte folk, og vi gleder oss!   I år som i fjor åpner Advokatforeningen «Advokatlåven» på Torvet 3, og her kommer de til å kjøre de fleste av sine arrangementer. Hele programmet deres under Arendalsuka finner dere her. Vi gleder oss og håper å …

Les mer

Kontraktsrettslige konsekvenser av krig og pandemi

Mange bedrifter merker nå konsekvensene av pandemien og krigen i Ukraina. Varemangel og økte priser på varer, drivstoff og strøm, for å nevne noe, gjør at det snakkes om den «perfekte storm». Selv om pandemien og krigen ikke lenger er nyheter er likevel temaer knyttet til kontraktsrettslige konsekvenser av krig og pandemi dessverre fortsatt relevant.  …

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 2:2022: Mekling og konfliktløsning

Eurojuris Norge er nå ute med sommerens hefte, som omhandler mekling og konfliktløsning. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater dersom du ønsker mer informasjon.

Les mer

Ny daglig leder i Tofte

Randi Granvold er ansatt som ny daglig leder i Advokatfirma Tofte AS.

Les mer

Åpen faglig ettermiddag

Dette er noe for deg som har byggeplaner, men også for konsulenter, utbyggere, byggmestere mfl. Tre av våre erfarne advokater, samt arealplanlegger invitert fra Stærk, holder innlegg om: Tid: Tirsdag 28. juni kl 16-19 i våre lokaler på Torvet 3. Det blir mingling og erfaringsutveksling på takterrassen med enkel servering. Vi håper på en hyggelig …

Les mer

Frokostmøte 22. juni

HVA ER FORCE MAJEURE OG HVOR ER BEDRIFTENS STØRSTE RISIKO? Pandemi og krig i Europa påvirker priser og skaper utfordringer ved leveranser. Som produsent eller distributør av varer og tjenester kan denne virkeligheten ha store konsekvenser for bedriftens marginer. Våre advokater Heidi Ekrem og Ole Petter Stige ønsker velkommen til frokostmøte på Torvet 3 onsdag …

Les mer