Frokostseminar: Skatterett for eiendomsaktører

3. mai inviterer vi til frokostseminaret «Skatterett for eiendomsaktører». Frokostseminaret arrangeres i samarbeid med Arendal Næringsforening.

Våre advokater Martin Rødland og Bjørnar Bruskeland  vil redegjøre for utvalgte skatterettslige temaer som er særlig relevante for aktører innen næringseiendom.

Hovedfokus for seminaret vil være det skatterettslige skillet mellom vedlikehold og påkostninger, samt skattespørsmål knyttet til leietakertilpasninger.

Det vil også bli redegjort kort for andre dagsaktuelle temaer, herunder tar vi en rask gjennomgang av «Stordalen-dommen» om innbetalt kapital.

Det serveres frokost fra 08:00. Det faglige programmet starter fra 08:30.

  • Dato: 3. mai
  • Sted: Tofte Hald
  • Adresse: Torvet 3, Arendal

Påmelding via lenke: https://www.arendalnaeringsforening.no/arrangement/tofte-hald-skatt/#umbraco_form_b96d92bade8e4973bc0039bda712b27e


TA KONTAKT MED

Martin Rødland

Partner
Telefon
996 06 929

Bjørnar Bruskeland

Advokat
Telefon
906 95 105