Kontakt

Om oss

Advokatfirma Tofte Hald AS er Sørlandets største advokatkontor med tilhørighet i Arendal og i Kristiansand

Vi leverer juridiske tjenester av høy kvalitet til næringsdrivende, offentlige myndigheter og virksomheter, samt privatpersoner, lokalt og nasjonalt. Våre advokater deltar også i forhandlinger og bistår klienter i et stort antall saker for domstolene. Flere av våre advokater har møterett for Høyesterett. Du finner en oversikt over våre kompetanseområder her.

Tofte Hald er tilknyttet nettverket Eurojuris Norge. Eurojuris Norge er et av landets største advokatnettverk bestående av 17 selvstendige advokatkontorer. Eurojuris Norge er tilknyttet Eurojuris International, som utgjør et internasjonalt nettverk med totalt ca. 600 advokatfirmaer og over 6 000 advokater.

I Tofte Hald tilstreber vi å jobbe i tråd med vår visjon som sier at «vi skal forstå, forenkle og forbedre våre klienters hverdag» i den hensikt at våre oppdragsgivere skal få den ypperste kvalitet, service og verdiskapning i utførelse av oppdrag. Vi er genuint opptatt av vårt samfunnsansvar, og jobber dedikert med både sosial bærekraft og miljøansvaret vårt.

Historien vår

Tofte Hald er et resultat av sammenslåingen av Kristiansandsbaserte Advokatfirma Tofte AS og Advokatfirma Hald & Co DA med tilhørighet i Arendal. Tofte Hald viderefører arven og historien fra to av Sørlandets største og mest tradisjonsrike advokatmiljøer.

Før sammenslåingen var Tofte det største advokatkontoret på Sørlandet med 29 ansatte. Firmaet ble formelt stiftet i 2009 etter en fusjon av advokatfirmaene AdvokatRådhuset DA og Advokatfirma Tofte & Co DA. I 2021 ble firmaet omdannet til et aksjeselskap.

Hald har røtter tilbake til før 2. verdenskrig, men har i senere tid beholdt sitt navn etter advokat Anders Hald som var partner i firmaet fra 1980 til 2012. Frem til sammenslåingen med Tofte hadde Hald vokst til å være 19 ansatte på sitt kontor på Torvet i Arendal.

Miljø og samfunnsansvar

Mangfold, likestilling, inkludering

I Tofte Hald jobber vi aktivt for et likestilt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø som reflekterer mangfoldet i samfunnet vi lever i og leverer tjenester til.

Vi mener at en god kjønnsbalanse, aldersfordeling og mangfold er fortrinn som gjør at tjenestene våre blir bedre og kulturen rikere. Våre ansatte er vår mest verdifulle ressurs og vi jobber målrettet for å skape en inkluderende arbeidsplass hvor alle ansatte kan utvikle seg, både profesjonelt og sosialt og ha mulighet til å kombinere arbeid og familieliv.

ISO-Sertifisering

I Tofte Hald synes vi det er viktig å investere tid og ressurser i kvalitetsarbeid og jobber aktivt for kontinuerlig forbedring.

Dette gjør vi for å sikre effektivitet og nøyaktighet i utførelsen av juridiske tjenester, og for å gi våre klienter trygghet for at deres juridiske behov blir ivaretatt på en pålitelig og profesjonell måte. Vi er ISO 9001-sertifisert, noe som betyr at vi har implementert kvalitetssikringssystemer og dokumenterer, overvåker og kontinuerlig forbedrer alle våre interne prosesser.

Miljøfyrtårnsertifisering

I Tofte Hald ønsker vi å være en pådriver for bærekraftige løsninger. Som et ansvarlig advokatkontor er miljøarbeid essensielt for å vise vår forpliktelse overfor samfunnet.

Ved å implementere en miljøvennlig praksis, redusere vårt karbonavtrykk og støtte initiativer som fremmer miljøvern, viser vi ikke bare omsorg for planeten, men inspirerer også våre klienter, ansatte og fremtidige ansatte til å følge våre ambisjoner og bli en del av den positive endringen mot en mer bærekraftig fremtid.

Samarbeidspartnere

I Tofte Hald mener vi at godt samarbeid i bedriftsnettverk er avgjørende for å utvide vår kompetanse og styrke vår profesjonelle utvikling. Gjennom aktivt engasjement i bedriftsnettverk kan vi dele kunnskap, beste praksis og nyeste bransjeinnsikt, og dermed forbedre våre evner til å løse komplekse juridiske problemstillinger og våre klienters unike behov.

Vi er aktive i flere bedriftsnettverk i Agder regionen, og er stolt hovedsamarbeidspartner med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Siste innlegg

Se alle

Regjeringen øker rammen for overtredelsesgebyr etter arbeidsmiljøloven

Etter forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Stortinget besluttet å øke rammen for overtredelsesgebyr etter arbeidsmiljøloven. Endringen trer i kraft…

Les mer
Bilde av Randi Granvold og Marte Eskeland

Tofte Hald er nå miljøfyrtårnsertifisert både i Arendal og Kristiansand

Advokatfirma Tofte Hald AS er Sørlandets største advokatkontor, med kontorer i Arendal og Kristiansand. Selskapet er kjent for å satse…

Les mer

Frokostseminar: Ferieloven – dette må du vite

3. mai inviterer vi til frokostseminaret «Ferieloven – dette må du vite». Frokostseminaret arrangeres i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Les mer

Frokostseminar: Skatterett for eiendomsaktører

3. mai inviterer vi til frokostseminaret "Skatterett for eiendomsaktører". Frokostseminaret arrangeres i samarbeid med Arendal Næringsforening.

Les mer

Gjeldsansvar hos ektefeller – kan det stiftes gjeld med virkning for den andre ektefellen?

Inngåelsen av ekteskap er på flere måter inngåelse av en juridisk avtale mellom ektefellene. Rent økonomisk har det blant annet…

Les mer

Martin Rødland blir partner i Advokatfirma Tofte fra 1. januar 2024

Tofte er stolte over å kunngjøre at advokat Martin Rødland blir partner i Tofte fra og med 1. januar 2024.…

Les mer