Kontakt

Prisopplysning

Advokatfirma Tofte Hald AS er underlagt Advokatforeningens Regler for god advokatskikk, samt Konkurransetilsynets Forskrift om prisopplysninger for tjenester i forbrukerforhold. Som følge av dette skal klienten, ved oppdragets begynnelse, få informasjon om hvilke advokatpriser (timepris) som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret blir beregnet, og faktureringsrutiner for øvrig.

Vår timepris vil variere fra sak til sak, og vil i noen grad bero på skjønn. Advokatfirma Tofte Hald AS har en stor andel av offentlige og private næringslivskunder. Ettersom disse oppdragene varierer mye med hensyn til karakter og omfang, oppgis ikke en veiledende timepris for denne typen oppdrag.

For forbrukere er veiledende timepris (inkl. mva.):
Partnere: fra kr 2 875
Senioradvokater: fra kr 2 750
Ansatte advokater: fra kr 2 562
Advokatfullmektiger: fra kr 2 375

* Med forbrukere menes fysiske personer som ikke handler som ledd i næringsvirksomhet, jf markedsføringsloven § 5.

Timeprisen i den enkelte sak vil ellers bli fastsatt på bakgrunn av arbeidets art og kompleksitet, advokatens erfaringsbakgrunn og spesialistkompetanse, samt de verdier oppdraget gjelder mv. Prisen er inklusiv alle normale
kontortekniske tjenester, herunder sekretærtid, vanlig kopiering, porto mm. Særskilte utlegg i anledning saken vil bli fakturert i tillegg.

Eurojuris Norge har inngått samarbeidsavtale med NHO

Samarbeidsavtalen sikrer NHOs medlemsbedrifter prioritert tilgang til forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet til rabattert pris. Med bakgrunn i samarbeidsavtalen kan vi tilby NHO‐medlemmer:

• En times gratis førstekonsultasjon
• 15% rabatt på gjeldende priser

Rettshjelpsforsikring:

Mange har tegnet forsikringer hvor det inngår en rettshjelpsforsikring. Slike forsikringer dekker utgifter til juridisk bistand innenfor gitte økonomiske rammer, men forsikringstaker må betale en egenandel.

Ved henvendelse til våre advokater vil det bli foretatt en vurdering av hvilke timepriser som vil gjelde for oppdraget. Det utarbeides en oppdragsbekreftelse som angir oppdragets art, timepriser mv. Sammen med våre generelle oppdragsvilkår vil dette danne rammen for utførelse av oppdraget.