Velkommen som partner, Ole Petter Stige!

Det er svært gledelig å kunne ønske en dyktig kollega velkommen som partner!

Ole Petter Stige har en master i rettsvitenskap fra 2011 og fikk sin bevilling i 2014. Han har tidligere bakgrunn fra HELP Forsikring og Advokatfirma Wigemyr & Co DA, og har de siste årene vært advokat i Hald. Ole Petter har særlig fokus på bygg- og entrepriserett, samt eiendomsrett og kontraktsrett og vil være viktig for den videre utviklingen av vår virksomhet.

I anledning hans inntreden som partner, har Sørlandsavisen skrevet en reportasje om Ole Petter Stige i den siste utgaven av Næringslivsmagasinet. Se side 12-13.