Bli kjent med våre eksperter i ekspropriasjon

Skjønn- og ekspropriasjonsrett er et fagfelt Tofte har sterk tradisjon innen. Vi er glade for å ha Jan Erik Johansen og Sven Farbrot med på laget. Begge brenner for fagfeltet.

Høsten 2021 startet Jan Erik Johansen som partner hos Tofte, etter å ha vært ansatt i Haavind siden 2010. Med base i Oslo betjener han store aktører på landsbasis innenfor fagfeltet ekspropriasjonsrett.

«Ekspropriasjonsrett er et utfordrende og varierende fagfelt. Min rolle er å bistå i saker ved bygging av offentlig infrastruktur som vei og kraftlinjer, i tillegg en del innen plan- og bygningsrett, og tingsrett. Jeg bistår for det meste offentlige utbyggere, men også private aktører som ønsker å utvikle sin virksomhet», sier Johansen.

Han har jobbet med denne type saker i snart 15 år, og har bistått i forbindelse med en rekke av de største utbyggingsprosjektene i landet, både innenfor energi- og samferdselssektorene. I og med at mye av jussen blir til gjennom rettspraksis, er dette et område i stadig utvikling der det oppstår nye problemstillinger og mange rettssaker – noe Johansen kan fortelle at han trives med.

Når Johansen ikke er på kontoret i Oslo, på jobbreise eller innom hovedkontoret til Tofte i Kristiansand, er hans førsteprioritet familien og barna på 2 og 7 år.

Sørlandets beste advokatfirma

Med 15 års erfaring som advokat, jobber Sven Farbrot som leder av firmaets faggruppe for skjønn- og ekspropriasjonsrett. Han startet i Tofte i 2013, og ble partner i 2017. Før Farbrot kom til Tofte jobbet han i Sands Advokatfirma (tidligere Steenstrup Stordrange) der han startet i 2007. Farbrot er også fast medlem av Advokatforeningens lovutvalg for Skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett.

«Tofte er Sørlandets største og beste advokatfirma», sier Farbrot med et smil, før han tilføyer: «Det er en flott arbeidsplass med kompetente og hyggelige kolleger».

Farbrot jobber med rådgivning, forhandlinger og prosedyre innenfor fast eiendoms rettsforhold, hovedsakelig skjønns- og ekspropriasjonsrett og vassdrags- og energirett. Han har særlig kompetanse og erfaring med prosessoppdrag som gjelder ekspropriasjon knyttet til bygging av samferdselsinfrastruktur, og bistår offentlige aktører med å løse utfordringer knyttet til dette over hele landet.

«Det som driver meg er muligheten for å jobbe innen spennende rettsområder for seriøse og profesjonelle aktører. Ift. skjønn- og ekspropriasjon er det givende å jobbe og bistå med utvikling av samfunnsnyttig infrastruktur. Jeg jobber alltid med målet om å oppnå gode resultater gjennom spesialisert kompetanse med fokus på god dialog og tett oppfølging», sier Farbrot.

I jobb er han en resultatorientert og faglig engasjert advokat, men treffer du på han på fritiden vil du nok måtte oppsøke et rolig sted der det går an å fiske – Farbrot er nemlig en som trives svært godt ute, helst med fiskestanga i hånda, og gjerne i kompani med familien.


TA KONTAKT MED

Jan Erik Johansen

Partner
Telefon
411 26 377

Sven Farbrot

Partner
Telefon
971 51 390