Erstatnings- og forsikringsrett

Avklaring fra Høyesterett om ansvar for forsikringsmeglere

I en nylig avsagt dom fra Høyesterett utdypes det hva man kan forvente av en forsikringsmegler. Etter at det i to rettsinstanser var slått fast et erstatningsansvar for megleren, så skulle Høyesterett ta stilling til om erstatningen burde reduseres pga. medvirkning hos skadelidte (Trevaren Eydehavn).

Les mer

Dommen etter dumperulykken på Eydehavn blir stående

Utenlandske arbeidere er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Advokat Bjørn Rener-Larsen var bistandsadvokat i saken for de etterlatte foreldrene til avdøde. Det ble fremmet flere erstatningskrav, som alle førte frem.

Les mer

Ny dom i Agder lagmannsrett om straff og erstatning etter arbeidsulykke

Etter å ha ventet i flere år på erstatning, foreligger det nå dom i lagmannsretten som tilkjenner de etterlatte oppreisning og forsørgertapserstatning.

Les mer

Entreprenørselskaper idømt store bøter og erstatninger etter fatal arbeidsulykke

Utenlandske arbeidere er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Advokat Bjørn Rener-Larsen var bistandsadvokat i saken for de etterlatte foreldrene til avdøde. Det ble fremmet flere erstatningskrav, som alle førte frem.

Les mer