Dommen etter dumperulykken på Eydehavn blir stående

Utenlandske arbeidere er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Advokat Bjørn Rener-Larsen var bistandsadvokat i saken for de etterlatte foreldrene til avdøde. Det ble fremmet flere erstatningskrav, som alle førte frem.

Agderposten har skrevet om saken 19. september 2018, og artikkelen blir gjengitt i sin helhet her: 

I Aust-Agder tingrett i 2017 ble både Aust-Agder Jernmalmgruber og selskapet Lindland Maskin dømt til bøter på 400.000 kroner. Retten konkluderte med at de to firmaene hadde opptrådt grovt uaktsomt. Firmaene ble også dømt til å betale 300.000 kroner i oppreisning og erstatning til hver av den avdøde arbeiderens foreldre.

Anket dommen 

Dommen ble imidlertid anket, og i Agder lagmannsrett i mars i år ble foretaksstraffen økt til 600.000 kroner for hvert av firmaene, mens anken som gjaldt erstatning og oppreisning, ble avvist.

Nå har Høyesterett behandlet Aust-Agder Jernmalmgrubers anke over dommen og har fastsatt foretaksstraffen til 600.000 kroner, som lagmannsretten også landet på. Anken over lagmannsrettens beslutning om ikke å behandle oppreisnings- og erstatningsspørsmålet på nytt, ble imidlertid forkastet.

Døde på stedet 

Ulykken skjedde 24. mars 2014 da en 30 år gammel polsk arbeider kjørte en dumper opp på en etablert fylling på rundt 32 meters høyde i Eydehavn i Arendal kommune.

Mannen rygget ut mot kanten for å tippe massen, men dumperen veltet bakover og braste ned skråningen. Etter å ha rullet rundt, landet den på hjulene i bunnen av fyllingen. 30-åringen ble kastet ut av førerhuset og døde på stedet.

Flere brudd på loven

Agder-politiet mener arbeidsgiveren i forkant ikke hadde sørget for sikring av tippen med fysisk sperring eller andre innretninger for å hindre utforkjøring. Politiet mener arbeidsgiveren heller ikke kan dokumentere at arbeideren hadde tilstrekkelig opplæring i bruk av dumperen.

Arbeidstilsynet gjennomførte et ulykkestilsyn dagen etter ulykken og påpekte flere brudd på arbeidsmiljøloven.

(Arbeidet med erstatningssaken ble utført av advokatene Bjørn Rener-Larsen og Magne Olsen.)