Ny dom i Agder lagmannsrett om straff og erstatning etter arbeidsulykke

Advokatene Bjørn Rener-Larsen og Magne Olsen har bistått de etterlatte etter den omkomne arbeideren.  Etter å ha ventet i flere år på erstatning, foreligger det nå dom i lagmannsretten som tilkjenner de etterlatte oppreisning og forsørgertapserstatning.

Rett24 har omtalt saken, og du kan lese mer om den her.