Velkommen, Gabrielle!

1. februar fikk administrasjonen et nytt tilskudd, og vi er glade for å ønske velkommen til Gabrielle Lund Henriksen. 

Gabrielle har bred erfaring innen kommunikasjonsdesign og markedsføring, og har dermed ny og nyttig kunnskap å tilføre til laget. 

Vi kjenner Gabrielle godt fra før, idet hun tidligere har vært tilkallingshjelp, og vi er veldig glade for at Gabrielle nå er fast ansatt som kontormedarbeider!