Advokat Helle C Lineikro

Bli kjent med advokat Helle C. Lineikro

Advokat Helle C. Lineikro har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2017. Fra 1. november 2023 gikk Lineikro gå over i ny rolle som senioradvokat, og blir dermed den første som har gått hele veien fra trainee til senioradvokat i Tofte.

Lineikro kom i kontakt med Tofte allerede i 2015 mens hun ennå var student ved Universitetet i Agder. På det tidspunktet var hun fremdeles usikker på hva hun villebruke utdannelsen til, og var på ingen måte sikker på at hun ville bli advokat. Som følge av Tofte sitt samarbeid med linjeforeningen Justitius, ble hun imidlertid introdusert for Tofte og endte opp med å søke på traineestilling. Traineeperioden ga henne et verdifullt innblikk i advokathverdagen og muligheten til å oppleve Toftes positive arbeidsmiljø.

Denne erfaringen førte til at hun begynte å vurdere en karriere som advokat, og da det senere var på tide å skrive masteroppgave, henvendte hun seg på nytt til Tofte og fikk skriveplass. Etter at masteroppgaven var levert, fikk hun jobb som fullmektig i selskapet, og siden den gang har hun ikke sett seg tilbake.

«Jeg stortrives hos Tofte og setter pris på både det faglige og sosiale fellesskapet. Jeg synes verdiene våre «faglig kvalitet og samspill» beskriver vårt miljø veldig godt. Vi er sosiale, samarbeider og har det gøy på jobb samtidig som vi er opptatt av å levere gode tjenester til klientene våre. Vi utgjør en fin gjeng med god variasjon når det gjelder erfaringer, kompetanse, mennesketyper og alder. Det tror jeg tjener klientene som kommer til oss»

For et par år siden hadde Lineikro permisjon fra Tofte for å være dommerfullmektig i Agder tingrett, en erfaring som har vist seg svært verdifull i hennes nåværende rolle som advokat. Hun fikk da inngående kjennskap til hvordan tingretten arbeider og praktisk erfaring med et bredt spekter av rettslige problemstillinger. Ved å se sakene med «dommerbriller» på, fikk hun også en nyttig perspektivendring. Dette mener Lineikro har gjort henne til en bedre advokat.

For tiden arbeider Lineikro hovedsakelig innenfor rettsområdene arv, familie og barnevern. Hun finner sitt arbeid meningsfullt og givende, spesielt fordi hun kan kombinere juridiske kunnskaper og mellommenneskelige ferdigheter. Dette gjelder særlig fordi hun ofte jobber med klienter som befinner seg i krevende situasjoner.

Lineikro har alltid likt å engasjere seg utenfor advokatjobben. Hun trives med å utvide horisonten, utfordre seg selv og møte nye mennesker. Hun er i dag engasjert i en rekke verv, blant annet leder for yngre advokater (YA) i Vest-Agder, sekretær for Rådet for taushetsplikt og forskning samt jurymedlem for Advokatforeningens talentpris.

På fritiden liker Lineikro å gå på tur, enten i nærområdet, i hjembygda Åseral, på hytta i Valdres eller i utlandet. Hun har også en fortid som både håndballspiller og skuespiller, og trives nå som publikum både på tribunen i håndballhallen og i teateret.


TA KONTAKT MED

Helle Cecilie Lineikro

Senioradvokat
Telefon
930 60 923