Tilbakegående avgiftsoppgjør

Når en virksomhet kommer i gang med salg av avgiftspliktige varer eller tjenester kan virksomheten bli registrert i Merverdiavgiftsregisteret. En registrering i Merverdiavgiftsregisteret medfører en plikt til å beregne og rapportere mva på sine varer og tjenester, og en rett til å fradragsføre den mva virksomheten selv betaler ved innkjøp av varer og tjenester til bruk i virksomheten. Men det er svært vanlig at man har foretatt betydelige investeringer før registreringen, for eksempel kjøp av utstyr, kontormøbler eller andre nødvendige driftsmidler. I slike tilfeller gir merverdiavgiftsloven virksomheter rett til å kreve fradrag for merverdiavgiften som er betalt på disse anskaffelsene, også fra før registreringsterminen.

Hvordan fungerer tilbakegående avgiftsoppgjør?

Tidligere måtte virksomhetene søke særskilt om tilbakegående avgiftsoppgjør, og legge ved en oversikt over samtlige kostnader som var pådratt knyttet til virksomheten. Det er ikke lenger nødvendig å sende en søknad, slik at kravet om tilbakegående avgiftsoppgjør kan kreves på den ordinære mva-meldingen så snart virksomheten er registrert. Vår erfaring er imidlertid at Skattekontoret setter stor pris på at det lages en forklaring til mva-meldingen, der det både redegjøres for hvor stort det tilbakegående avgiftsoppgjøret er, og for hvilken periode det kreves.

En virksomhet kan få tilbakegående avgiftsoppgjør for alle anskaffelser som er relevante for den avgiftspliktige virksomheten, med unntak av anskaffelser som er avskåret fradragsrett (se merverdiavgiftsloven §§ 8-3 og 8-4). Det er imidlertid ikke mulig å kreve tilbakegående avgiftsoppgjør for anskaffelser som er gjort mer enn tre år før virksomheten blir registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Det er derfor viktig å sørge for å søke om registrering i Merverdiavgiftsregisteret så snart vilkårene er oppfylt.

Innkreving av merverdiavgift: Først og fremst må bedrifter samle inn merverdiavgift (MVA) fra sine kunder når de selger varer eller tjenester. Denne innsamlede avgiften skal deretter rapporteres og betales til skattemyndighetene.

Hvem kan dra nytte av denne ordningen?

Tilbakegående avgiftsoppgjør er særlig verdifullt for nystartede bedrifter og små bedrifter med stram likviditet i en oppstartsfase. Tilbakegående avgiftsoppgjør gir virksomheten mulighet til å få tilbakebetalt merverdiavgiften som vil være en kostnad i perioden før registreringen. For å kunne kreve tilbakegående avgiftsoppgjør er det imidlertid viktig at man kan dokumentere anskaffelsene som danner grunnlaget for kravet, slik at dette kan fremlegges for Skattekontoret ved en eventuell kontroll. Virksomheten må også ha et bevisst forhold til om anskaffelsene er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, og om det foreligger fradragsrett for disse.

Oppsummering

At det foreligger fradragsrett for merverdiavgift på anskaffelser som er foretatt før registrering i Merverdiavgiftsregisteret er en naturlig konsekvens av at det foreligger fradragsrett for anskaffelser til bruk i avgiftspliktig virksomheten, men det er likevel mange som ikke er klar over at det også er mulig å få fradragsrett for anskaffelser fra perioden før registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Et tilbakegående avgiftsoppgjør kan hjelpe virksomhetens likviditet i en oppstartsperiode der slike tilskudd kan være gull verd.

Kanskje du også er interessert i å lese:

Forhåndsregistrering i Merverdiavgiftsregisteret – Advokatfirma Tofte AS


TA KONTAKT MED

Martin Rødland

Partner
Telefon
996 06 929