Bli kjent med advokat Andreas Dale

Advokat Dale studerte i Oslo og avsluttet studiene med ett år som vitenskapelig assistent ved Institutt for Sjørett.  En avhandling ble også publisert i MarIus før han begynte å arbeide i entrepriseavdelingen i Advokatfirma Kluge i Oslo. Han har arbeidet spesialisert med entrepriserett siden.

Tiden hos Tofte

Dale begynte å jobbe i Tofte i 2012, og har opplevd det som en fantastisk arbeidsplass både faglig og sosialt.

Tofte er kjent for sin kompetanse, og det å ha lav terskel for samarbeid gir klientene en stor merverdi.

Dales primære ekspertise ligger i entrepriserett, men han holder seg kontinuerlig oppdatert på tilgrensende fagområder som offentlige anskaffelser, fast eiendom, plan- og bygningsrett, samt alminnelig kontraktsrett.

Drivkraft

Dale har en genuin interesse for fagfeltet entrepriserett, og opplever det som svært givende å forholde seg til hyggelige og dyktige fagfolk som har betydelig kompetanse innenfor sine fagfelt. Dale forteller at det å se utover streng juss kan av og til føre til de beste resultatene for klienten:

Alltid vurder sakene bredt, og ikke bare ut fra den strenge jussen. Menneskelige verdier og kommersielle forhold kan tilsi at andre resultater er bedre for klienten i konkrete tilfeller enn de strengt juridiske løsningene.

Fritid

På fritiden trives Dale best med å tilbringe tid med sin nærmeste familie. Han har en dyp kjærlighet for naturen, både sjøen og fjellet, og nyter utendørsaktiviteter både sommer og vinter.

For å bli enda bedre kjent med Dale avslutter vi med en funfact:

Dale har musikalsk bakgrunn fra musikklinjen og hadde opprinnelig ambisjoner om å bli jazzgitarist. Selv om han valgte en karriere som advokat, har han fortsatt en lidenskap for musikk og føler seg like hjemme på en musikkscene som i rettssalen.


TA KONTAKT MED

Andreas Dale

Partner
Telefon
905 51 988