Bli kjent med advokat Hans Erdvik

Hans Erdvik er både partner og styreleder i Tofte, og motiveres av å kunne bistå klientene til å forstå rettsreglene – og skape langsiktige løsninger.

Den store drivkraften

«Jeg har alltid hatt en genuin interesse for samfunnet rundt oss og hvordan rettsreglene er med på å bygge gode samfunn» forteller Erdvik.

I 1993 ble han uteksaminert som jurist ved Universitetet i Oslo. Etter en kort periode som advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma, fikk han permisjon for å jobbe som dommerfullmektig i Grimstad. I 1995 startet han som advokat i Kristiansand.

Den dype interessen for samfunnet og dets strukturer er det som gjør at Erdvik fremdeles finner jobben både interessant og givende.

«Det motiverer meg at vi som advokater kan bistå både bedrifter og offentlig sektor med å forstå rettsreglene, og forklare og tilrettelegge for deres virksomhet. På denne måten kan vi bidra til at våre klienter ikke trår feil, og at det oppnås gode, langsiktige og robuste løsninger.»

Klienten i fokus

Hans Erdvik jobber innenfor områdene selskapsrett, arbeidsrett og eiendom. Han arbeider mye med ulike kontraktstyper, transaksjoner og tvister, og mange av sakene ligger i grenselandet mellom næringsliv og offentlig sektor. Typiske klienter er selskaper som eies helt eller delvis av det offentlige.

«Målet er alltid å ha klienten i fokus og yte skikkelig kvalitet», forteller Erdvik.

Han etterstreber hver dag å yte best mulig bistand innenfor de rammeverk og rettsregler som gjelder. I tillegg mener han det er en selvfølge å alltid være oppdatert, forstå klientens behov, og arbeide både grundig og effektivt.

«I Tofte har vi et moderne advokatmiljø hvor klientfokus, faglig kvalitet og samarbeid er i høysete. Dette, i tillegg til et inkluderende og godt sosialt miljø gjør at jeg etter mer enn 20 år i firmaet fremdeles trives utrolig godt!»

Digitalisering og utvikling

Advokatyrket har endret seg en god del de siste 20 årene, og er stadig i utvikling. To områder som skiller seg særlig ut de siste årene er arbeidet med spesialisering og digitalisering. På en arbeidsplass med stort fokus på at det skal være kvalitet i alle ledd, inkluderer dette selvfølgelig både spesialisering og digitalisering.

«Den raske utviklingen gjør at vi får nye erfaringer i nesten hver sak. Men, det er selvfølgelig fortsatt slik at selve håndverket vårt, eller den juridiske metode som vi kaller det, er helt grunnleggende og ikke går av mote» sier Erdvik.

Han forteller videre at advokater alltid må ha en grundig oversikt over de faktiske forholdene for å kunne forstå og anvende rettsreglene på en riktig måte. Og dette kommer heldigvis aldri til å endre seg!

På hjemmebane

På fritiden er Erdvik en tradisjonell familiemann som liker å bruke tid med de nærmeste. Når han ikke befinner seg på fjellet, i marka eller på sjøen, står han gjerne som tilskuer på Sør Arena eller som publikum på Kilden teater og konserthus.  

For å bli enda bedre kjent med Erdvik avslutter vi med en funfact:

«Det få vet er at jeg til tross for en stigende grad av ubehag for høyder faktisk har rappellert ned utsiden av Hotel Caledonien en våt og mørk oktober-kveld for noen år siden! Følelsen av å være dypt imponert over meg selv sitter fortsatt i…!»


TA KONTAKT MED

Hans Erdvik

Partner
Telefon
414 20 885