Arbeidsrett – Personvern

Frokostseminar: Ferieloven – dette må du vite

3. mai inviterer vi til frokostseminaret «Ferieloven – dette må du vite». Frokostseminaret arrangeres i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Les mer

Regjeringen foreslår nye og strengere krav til arbeidsavtalers innhold

Den 16. juni 2023 fremmet arbeids- og inkluderingsdepartementet forslag om nye og strengere krav til arbeidsavtalers innhold. Forslaget skal gjennomføre EU-direktiv fra 2019 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår, og behandles i stortinget 28. november 2023. Det er grunn til å tro at forslaget vil bli vedtatt med få endringer. I korte trekk innebærer lovforslaget nye …

Les mer

Nå må arbeidsgivere dokumentere og drøfte behovet for deltidsansettelse

For cirka et halvt år siden foreslo Regjeringen en rekke endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltidsarbeid. Lovforslagene ble vedtatt, og er allerede trådt i kraft. Fra 1. januar 2023 er det blant annet inntatt en normgivende bestemmelse i aml. § 14-1b om at hovedregelen i arbeidslivet skal være fast ansettelse, og arbeidsgivere pålegges å dokumentere og drøfte behovet for deltidsansettelser.

Les mer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven – en styrking av ansattes rettigheter

Den 22. november 2022 sendte Regjeringen flere forslag til endringer i arbeidsmiljøloven til behandling i Stortinget. Endringene skal bidra til å styrke de ansattes rettigheter på flere områder, særlig i konsern. Forslagene følger opp utredningen fra Fougner-utvalget, og vil med stor sannsynlighet bli vedtatt våren 2023.

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 2:2022: Mekling og konfliktløsning

Eurojuris Norge er nå ute med sommerens hefte, som omhandler mekling og konfliktløsning. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater dersom du ønsker mer informasjon.

Les mer

Dette betyr de nye reglene for hjemmekontor

Den 18. mars 2022 fastsatte Regjeringen endringer i forskrift om arbeid som utføres fra arbeidstakers hjem, også kalt «hjemmekontorforskriften». Endringene trer i kraft allerede 1. juli 2022, og innebærer blant annet at arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid gjøres gjeldende på hjemmekontor.

Les mer

Hjemmekontor – hvilke regler gjelder?

Advokatfullmektig Ingrid Alida Dovland er fast spaltist i Fædrelandsvennen. Ingrid har skrevet en dagsaktuell artikkel om «hjemmekontor». Dersom bedriften ønsker økt bruk av hjemmekontor, bør ledelsen vurdere behovet og opprette retningslinjer for bruken.

Les mer

Ny lov om forretningshemmeligheter

Den nye loven om forretningshemmeligheter trådte i kraft ved nyttår.

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 4 2020: Arbeidsrett

Eurojuris Informerer publiseres for å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om arbeidsrett.

Les mer

Endrede regler vedrørende permittering fra 1. september

Koronasituasjonen har ført til en rekke endringer i lovverket for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Nå er det kommet ny endring knyttet til permitteringer.

Les mer

Covid-19-utbruddet: Tiltak, garantiordninger, kontantstøtte mv.

Vårt juridiske team bistår innenfor alle fagområder knyttet til utbruddet av koronaviruset.

Les mer

Kan vi hjelpe dere over kneika?

Coronasituasjonen er krevende for mange, både næringsdrivende og privatpersoner. Vi er alle tjent med at flest mulig klarer seg gjennom denne krisen, og vi ønsker å bidra til at flest mulig får gode svar på de spørsmål man måtte ha rundt dagens situasjon. Noen av spørsmålene vi ofte får er: Hva gjør man for å …

Les mer

Forslag om endringer i reglene om varsling

Arbeidsmiljøloven har i kapittel 2 A regler om at ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Reglene ble først innført i 2007 og senere presisert i 2017.

Les mer

Eurojuris informerer nr. 1/2019 – «Juss for næringslivet»

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer og temaet denne gangen er juss for næringslivet.

Les mer

Når er det nok?

Har du en ansatt som ikke utfører arbeidsoppgavene sine i henhold til arbeidsavtalen? Våre advokater Nils Kristian Sveaas og Hans Erdvik har skrevet en artikkel om arbeidsgivers adgang til å si opp ansatte som ikke presterer. «En arbeidsavtale bygger på prinsippet om ytelse-mot-ytelse. Arbeidstakeren mottar lønn i bytte mot å utføre nærmere bestemte arbeidsoppgaver for …

Les mer

Eurojuris informerer nr. 3/2018- «Arbeidsliv og arbeidsrett»

Årets tredje Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Arbeidsliv og arbeidsrett». Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om arbeidsliv og arbeidsrett. «Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter må avveies, og det er derfor behov …

Les mer

«God Seniorpolitikk» – frokostmøte 26. oktober

6. oktober mellom kl 08.00 og 10.00, vil Kine Aasheim fra dinHR og vår advokat Thomas Nordgård bidra med sin kunnskap og erfaring om god seniorpolitikk, herunder: – Hva er (god) seniorpolitikk – praktisk og juridisk– Hvordan utarbeide en god seniorpolitikk– Medarbeideroppfølging av senior medarbeidere– Regelverket om aldersdiskriminering– Oppsigelsesvernet for eldre arbeidstakere Programmet blir som følger: 08.00 – …

Les mer

Oppdatering i sak om offentlige anskaffelser – ikke så godt nytt for forbigåtte leverandører likevel?

Vi skrev den 3. januar om EFTA-domstolens uttalelse som sa at det ikke kunne kreves «vesentlig feil» i anbudsprosessen for at en leverandør skal kunne få erstattet såkalt positiv kontraktsinteresse (tapt fortjeneste). I vår artikkel skriver vi at det gjenstår å se om praksis vil rette seg etter dette. Frostating lagmannsrett har nå 2. mars …

Les mer

Offentlige anskaffelser – enklere å kreve erstatning for tapt fortjeneste ved brudd på anskaffelsesreglene

Det kan nå være lettere for forbigåtte tilbydere å nå frem med krav om erstatning for tapt fortjeneste, når oppdragsgiver har gjort feil i anbudsprosessen.

Les mer

Eurojuris informerer nr. 4/2017- «Juss over landegrensene»

Årets fjerde Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Juss over landegrensene».

Les mer

Frokostmøte i samarbeid med dinHR 28. september

Frokostmøte om arbeidsgivers handlingsrom ved langtidssykefravær på Krøgeneslåven 28. september 2017 kl 08.00-09.30. Arrangementet er gratis.

Les mer

Frokostmøte 22. mai på Krøgeneslåven, Arendal

Tema: Hvordan best håndtere ansatte som ikke leverer, og kravet til dokumentasjon ved en eventuell oppsigelse.

Les mer