Covid-19-utbruddet: Tiltak, garantiordninger, kontantstøtte mv.

Myndighetene har etablert ulike tiltak for å sørge for at bedrifter skal overleve den tøffe tiden som mange bedrifter er i nå. Blant annet er det satt i verk en statlig garantiordning for lån til bedrifter. I tillegg har Regjeringen foreslått en ordning for kontantstøtte til bedrifter.

Den statlige garantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av banklån for bedrifter som får akutt likviditetsmangel på grunn av koronautbruddet. Garantiordningen gjelder for lån med en maksgrense på 50 millioner kroner for små og mellomstore bedrifter og 150 millioner kroner for større bedrifter.

Ordningen for kontantstøtte til bedrifter tar sikte på å dekke faste kostnader til bedrifter som er særlig hardt rammet av koronakrisen. Ordningen skal omfatte bedrifter med omsetningsfall på minst 30 prosent. Potensielt kan støtten dekke opptil 90 prosent av uunngåelige faste utgifter. Før denne ordningen eventuelt trår i kraft, må Regjeringens forslag godkjennes i Stortinget. Det er lagt opp til at bedrifter kan søke om denne ordningen fra 17. april.

Vi i Advokatfirma Tofte DA er fullt operative både nå og fremover. Vi har satt oss inn i både den juridiske og praktiske delen av disse ordningene, og vi vil holde oss kontinuerlig oppdatert på eventuelle endringer. Vi bistår bedrifter med generell rådgivning om de ulike tiltakene og den praktiske benyttelsen av tiltakene. Dette omfatter blant annet utforming av søknader, direkte kontakt med bankene, Skatteetaten og andre offentlige instanser, og utforming av eventuelle klager eller lignende.


TA KONTAKT MED

Karl Kristian Lofstad

Partner
Telefon
930 40 876

Martin Rødland

Partner
Telefon
996 06 929