Eurojuris informerer nr. 4/2017- «Juss over landegrensene»

I denne utgaven presenterer vi artikler om juss over landegrensene. Eurojuris Norge, og derfor også Advokatfirmaet Tofte DA som er en del av nettverket, er del av et større internasjonalt nettverk av advokater og advokatfirmaer. Totalt 600 advokatfirmaer og 6 000 advokater er knyttet til nettverket.

Selv om det skjer en betydelig samordning av lover og regler mellom landene, er det fremdeles
nasjonale lover, særegenheter og lokale forhold som må vurderes. Kunnskap om de nasjonale reglene
er viktig og denne utgaven av Eurojuris Informerer handler om nettopp dette.

Vi vil også nevne at det i denne utgaven har to av våre sist ansatte advokater skrevet en artikkel innenfor emnet GDPR og overføring av data til utlandet, et tema som er meget relevant i disse dager ettersom nye regler for personvern trer i kraft allerede våren 2018.

Årets fjerde utgave finner dere her. God lesing!

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.

Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advwww.toftehald.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.