Endrede regler vedrørende permittering fra 1. september

Fra 1. september ble permitteringsreglene endret. Her en oversikt over de viktigste endringene som har skjedd med hensyn til permittering, sykepenger og omsorgspenger de siste månedene.

Permittering

Arbeidsgiverperioden innebærer at arbeidsgiver er forpliktet til å betale lønn i et visst antall dager etter at permittering er iverksatt. Frem til 2019 besto arbeidsgiverperioden av 15 arbeidsdager etter at varslingsfristen var ute. Varslingsfristen er normalt 14 dager. Dersom noe uforutsett oppstår, kan varselsfristen være to dager.

Fra 20. mars 2020 ble arbeidsgiverperioden ved permitteringer redusert fra 15 til 2 dager. Dette innebar at arbeidsgiver kun måtte utbetale lønn i to dager etter at varslingsfristen var ute.

For arbeidsgivere som permitterte ansatte før 31. august 2020, betalte altså arbeidsgiver lønn som vanlig i varslingstiden, og deretter de to første dagene i permitteringen. Fra og med 1. september 2020 øker arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra to til ti dager. Dette innebærer at arbeidsgiver betaler lønn som vanlig i varslingstiden, og deretter i ti dager.

Etter dagene med rett til lønn fra arbeidsgiver kan arbeidstaker ha rett på dagpenger fra NAV. Dette må arbeidstaker selv søke om.

I overgangen fra to til ti lønnspliktdager fra og med 1. september skal det legges til grunn at permitteringen er iverksatt når varslingsperioden er over. Dette skal legges til grunn uavhengig om den permitterte eksempelvis er sykemeldt.

Per dags dato gjelder en permitteringsperiode på 26 uker, hvor arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt.

Fra 1. november går regjeringen inn for at permitteringsperioden utvides fra 26 til 52 uker.


TA KONTAKT MED

Maria-Louise Hennig-Olsen

Advokatfullmektig
Telefon
957 97 838