Når er det nok?

Har du en ansatt som ikke utfører arbeidsoppgavene sine i henhold til arbeidsavtalen? Våre advokater Nils Kristian Sveaas og Hans Erdvik har skrevet en artikkel om arbeidsgivers adgang til å si opp ansatte som ikke presterer.

«En arbeidsavtale bygger på prinsippet om ytelse-mot-ytelse. Arbeidstakeren mottar lønn i bytte mot å utføre nærmere bestemte arbeidsoppgaver for arbeidsgiver. Arbeidsgiver har ikke bare rett til å kreve at arbeidsoppgavene faktisk blir utført. Som i ethvert annet avtaleforhold har arbeidsgiver også rett til å stille krav til selve kvaliteten på utførelsen av arbeidsoppgavene.

Disse kravene kan komme til uttrykk direkte i arbeidsavtalen, som f.eks. krav om et bestemt resultat, eller de kan følge mer indirekte av arbeidsforholdet, f.eks. et krav om alminnelig god effektivitet og nøyaktighet. På samme måte som dårlig økonomi hos virksomheten og alvorlige pliktbrudd kan føre til oppsigelse av arbeidstaker, kan også arbeidstakers mangelfulle arbeidsutførelse gi arbeidsgiver et saklig grunnlag for å gå til oppsigelse. Rettspraksis viser imidlertid at terskelen for å gå til oppsigelse på dette grunnlaget er relativt høy.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på arbeidsgivers adgang til å si opp arbeidstakere på grunn av mangelfulle arbeidsprestasjoner, og hvordan arbeidsgiver bør gå frem i slike saker».

Les hele artikkelen:

Eurojuris informerer nr. 3-2018: Arbeidsliv og arbeidsrett – Når er det nok?


TA KONTAKT MED

Hans Erdvik

Partner
Telefon
414 20 885