Bli kjent med advokat Karl Kristian Lofstad

Karl Kristian har vært partner i Tofte siden sammenslåingen av to lokale advokatfirmaer i 2010. Han er opprinnelig fra Østlandet og tok sin juridikum ved Universitetet i Oslo. Før han flyttet til Sørlandet for 16 år siden arbeidet han hovedsakelig i Advokatfirmaet Schjødt i Oslo og som dommerfullmektig ved Kongsberg tingrett.

Karl Kristian har fra og med tiden i Oslo arbeidet nesten utelukkende med transaksjoner og generell tilstøtende kontraktsrett. Han representerer således løpende næringslivsklienter i forbindelse med kjøp og salg av selskaper, aksje- eller virksomhetskjøp, generelle kontraktsforhold, samt selskapsrett.

Arbeidsfeltet mitt er krevende og hektisk, og stiller store krav til innsats og oppfølgning. Prosessene foregår ofte innenfor korte tidsrammer og involverer store verdier, samt gjerne flere parter fra inn – og utland. Dette gjør arbeidsdagene interessante og givende, sier Karl Kristian.

Han er opptatt av at klientene i tillegg til å føle seg ivaretatt skal få det beste grunnlaget for sin videre virksomhet, uavhengig av om de er kjøpere eller selgere av en virksomhet. Det gjelder å ha fokus på detaljene og at de avtaler som inngås er klare og gir god forutberegnelighet for alle parter.

Karl Kristians beste råd til sine klienter er å bruke tid og ressurser på å sikre at de avtaler som inngås, i alle deler og faser av virksomheten, skaper et solid grunnlag for virksomhet – og tåler en regnværsdag. Det er alt for mange som tar for lett på disse tingene, og som først oppdager behovet av, eller mangelen på, gode avtaler når de står i en tvist e.l. Da blir det gjerne vanskelig, og ofte dyrt, å finne gode løsninger.

I tillegg til arbeidet for klientene er Karl Kristian styremedlem i Tofte, og leder av faggruppen for selskaps – og skatterett i både Tofte og Eurojuris Norge.

Når han ikke er på arbeid er Karl Kristian gjerne på hytta på Brokke eller i gang med en eller annen aktivitet på snø, vann eller i eget hus og hage. Døgnet har for få timer til alt man gjerne skulle gjort og fått med seg, sier Karl Kristian.


TA KONTAKT MED

Karl Kristian Lofstad

Partner
Telefon
930 40 876