Bilde av Randi Granvold og Marte Eskeland

Tofte Hald er nå miljøfyrtårnsertifisert både i Arendal og Kristiansand

Advokatfirma Tofte Hald AS er Sørlandets største advokatkontor, med kontorer i Arendal og Kristiansand. Selskapet er kjent for å satse offensivt, også når det gjelder miljøledelse. Med en genuin interesse og gjennomføringsevne for et bevisst samfunnsansvar jobber Tofte Hald målrettet med sosial bærekraft og miljøansvar. Kontorfellesskapet i Kristiansand ble miljøfyrtårnsertifisert i 2023. Etter en grundig kartlegging og målrettet arbeid ble også kontoret i Arendal nylig sertifisert. Hele selskapet har nå forpliktet seg i det viktige arbeidet, som handler om å levere i henhold til de ambisiøse målsetningene som er implementert i organisasjonen.

Bærekrafts-arbeidet i Tofte Hald er forankret på eiernivå, og selskapet stiller strenge krav til leverandørene. For å nå målsetningene er det helt avgjørende at alle ansatte drar i samme retning. Ansvaret for å oppfylle Miljøfyrtårn-standarden harmonerer med målsetningene til de ansatte, og selskapet er godt rustet for å innfri det de har forpliktet seg til.

Daglig leder Randi Granvold og Miljøfyrtårn ansvarlig Marte Eskeland har jobbet systematisk og målrettet, og nå er de svært tilfreds med å kunne fortelle at begge lokasjonene innehar den viktige sertifiseringen. Sertifisering av begge kontorene innebærer at arbeidet med å levere i henhold til målsetningene blir koordinert og samkjørt for begge lokasjonene. Overordnet målsetning er å bidra til et redusert klimaavtrykk, og det krever både innsats og stå-på-vilje.

På hvilke områder kan Sørlandets største advokatselskap levere på klimamålsetningene?

Det er flere områder der også et advokatkontor kan bidra. Vi jobber med å innføre bærekraftig praksis, både innen vårt energiforbruk, våre transportvalg og vår avfallssortering. Størst effekt har transportvalgene vi tar i hverdagen, så vi har utarbeidet en reisepolicy som utfordrer de ansatte til å reise kollektivt og fossilfritt, og kanskje prioritere sykkel til arbeid dersom man har mulighet til det. Det viktigste er å øke de ansattes bevissthet om klimamålene gjennom opplæring og insentiver for å delta i miljøaktiviteter, sier Granvold.

Hva er motivasjonen bak den omfattende miljø-policyen i selskapet?

Vi har en genuin interesse for å bidra og ta vårt samfunnsansvar alvorlig. Vi leser hver dag om de akselererende miljøproblemene i verden. Her må vi alle bidra for å skape en bedre verden for våre etterkommere. Ingen kan gjøre alt, men alle kan faktisk gjøre noe. Og det er gøy å se forbedringene vi får når vi faktisk gjør en innsats. Det er god kulturbygging.

Hvordan jobber Tofte Hald med å implementere målsetningene hos den enkelte ansatte og i kollegiet?

 Informasjon og samarbeid er viktig for å få den ønskede effekten og oppnå målene vi har satt oss. Vi kjører informasjon på vårt intranett og informasjonsmøter der vi har dette på agendaen. I tillegg kjører vi konkurranser på kontorene og mellom kontorene. Vi er konkurransemennesker vi også som liker måloppnåelse, sier Eskeland!

Hva anser dere som det viktigste den enkelte kan bidra med, på veien til å oppfylle kravene som er definert i sertifiseringen?

Det viktigste for oss er at de ansatte engasjerer seg i bedriftens miljøinitiativer og øker miljøbevisstheten i arbeidshverdagen. Dersom vi sammen klarer å fremme en bærekraftig kultur som hele tiden tenker kontinuerlig forbedring vil vi se gode resultater og måloppnåelse som gir felles stolthet.

Har dere tips til andre selskaper som vurderer å starte arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering?

Tre viktige tips før igangsettelse er forankring, involvering og gjennomføring. Eierne og ledelsen må forplikte seg og støtte initiativet. Det må settes av tilstrekkelige ressurser til arbeidet og alle ansatte bør involveres og informeres. Og ikke minst, tiltakene må gjennomføres for å se resultater av investeringen. Får man til dette, vil man faktisk se at det å jobbe med miljøarbeid er gøy, fordi det er meningsfullt og gir resultater, både for den enkelte ansatte, for selskapet og for samfunnet for øvrig.