Tofte og samfunnsansvar – Miljøfyrtårn

Som Sørlandets største advokatfirma ønsker vi å gjøre det vi kan for å bidra til et mer bærekraftig samfunn, sier Randi Granvold, daglig leder i Advokatfirma Tofte

Egen miljøpolicy

Toftes planer for klima- og miljøarbeid har resultert i en egen miljøpolicy som selskapet jobber etter. Vi ønsker å være en pådriver for bærekraftige løsninger og engasjere oss i mennesker, samfunn og miljø. Vårt mål er å være en attraktiv arbeidsgiver som fremmer kompetanseheving, og som, i samarbeid med våre ansatte, skaper et trygt og trivelig arbeidsmiljø. Vi arbeider aktivt for å forbedre våre prestasjoner og redusere selskapets negative innvirkning på klima og miljø.

Mennesker i fokus

I Tofte jobber vi hele tiden for et likestilt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø som reflekterer mangfoldet i samfunnet vi lever i og leverer tjenester til. For daglig leder Randi har mennesker og ansatte alltid vært den største drivkraften i alt hun gjør:

Hos Tofte er de ansatte den mest verdifulle ressursen vi har, og det er viktig at de sees og tas vare på. Vi jobber hele tiden målrettet for å skape en inkluderende arbeidsplass hvor alle kan utvikle seg, både profesjonelt og sosialt. Alle har rett til et trygt og trivelig arbeidsmiljø, og vi skal beskytte arbeidstakers rettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø i leverandørkjeden.

Randi Granvold, daglig leder
Miljøledelsessystem og tiltak

For oss er det spesielt viktig å kunne bidra til et mer bærekraftig samfunn og ta vår del av miljøpåvirkningen. Det er stadig økende krav til bedrifter om å jobbe bærekraftig, og vi arbeider hele tiden med å redusere klimaavtrykket vårt. For Tofte innebærer en viktig del av dette arbeidet å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som hjelper oss med å styre arbeidet og sørge for kontinuerlig forbedring. Å være sertifisert gir oss konkrete krav som må oppfylles innen områdene arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport.

Mål og tiltak knyttet til miljømessig forbedringsarbeid

For å etterleve vår egen miljøpolicy har vi satt oss en rekke mål. For Tofte er det viktig at bærekrafts-arbeidet er noe som forankres på eiernivå og integreres i leverandørkjedene. Et av målene er å redusere vårt eget klimagassutslipp, samt påvirke og samarbeide med våre leverandører for å redusere deres utslipp og annen miljøpåvirkning gjennom hele verdikjeden. Vi har også som mål å bruke ressurser og håndtere avfall i henhold til prinsipper for sirkulærøkonomi. Vi har også innført en egen reisepolicy for å redusere vår negative miljøbelastning ved møtevirksomhet og reiser.

For å nå målene satt i miljøpolicyen har vi etablert en rekke tiltak. Vi ønsker blant annet å øke andelen Fairtrade-produkter, økologiske produkter og norskproduserte produkter i kantina til 60 % innen 2024. Vi skal også redusere mengden avfall med 30 % innen 2025, og klimagassutslipp med 30 % innen 2030. Tofte skal også stille krav til leverandører om å ha nedfelt miljøpolicy med handlingsplaner, tiltak og mål, og/eller en form for miljøsertifisering.


TA KONTAKT MED

Randi Granvold

Daglig leder
Telefon
909 88 663