Åpen faglig ettermiddag

Dette er noe for deg som har byggeplaner, men også for konsulenter, utbyggere, byggmestere mfl. Tre av våre erfarne advokater, samt arealplanlegger invitert fra Stærk, holder innlegg om:

  • Dispensasjonssøknader – praktiske tips
  • Bygging i bevaringsområder
  • Reguleringsplaner og endring av reguleringsplaner
  • Grensefeltet mot privatrettslige forhold som veiretter, ekspropriasjon og jordskifte.

Tid: Tirsdag 28. juni kl 16-19 i våre lokaler på Torvet 3.

Det blir mingling og erfaringsutveksling på takterrassen med enkel servering.

Vi håper på en hyggelig ettermiddag med faglig og sosialt utbytte!

Faglig ansvarlige er advokatene Lise Ilstad, Glenn Vidar Heia og Oda Gravås. Arealplanlegger Lisbet Rake Zeiffert deltar.

Arrangementet er gratis – bindende påmelding innen 20. juni 2022 til li@haldco.no.

Begrenset antall plasser. Forbehold om minimum 15 påmeldte.