Eurojuris informerer nr. 2/2017- «Selskaps- og skatterett»

«Aksjeselskapslovgivningen er et politisk verktøy for funksjonell verdiskaping for næringslivet.

Hensynene til eiere, arbeidstakere, leverandører og kunder må derfor balanseres. Det er de senere år gjennomført store endringer hvor formålet har vært å forenkle, redusere kostnader og å tilpasse regelverket til ny teknologi og digitalisering. Lovgiver må samtidig sikre viktige hensyn som kreditorvern, tydeliggjøring av ansvar, åpenhet og kontroll. Fra 1. juli i år trer ytterligere endringer i kraft og disse presenteres i en artikkel i dette heftet. Du vil også kunne lese interessante artikler om eierrollen i både aksjeselskaper og andre selskapsformer.

Endelig kan vi også presentere artikler om skatt og avgift. På dette området opplever mange både
regelverk og system som komplisert. Samtidig både forventer og krever det offentlige kunnskap fra
de som er i skatteposisjoner. De økonomiske konsekvensene av å trå feil kan bli både unødvendige
og store.»

Les mer om dette i årets sommerutgave.

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.

Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advwww.toftehald.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.


TA KONTAKT MED

Karl Kristian Lofstad

Partner
Telefon
930 40 876