Eurojuris informerer nr. 3/2017- «Anskaffelses- og entrepriserett»

Utbyggingsprosjekter er komplekse, og store verdier er involvert. God planlegging og et vellykket
samspill mellom tekniske og kommersielle interesser er avgjørende for styring av risiko og resultat.

Spillereglene i gjennomføringsfasen er i utgangspunktet like for både offentlige og private byggherrer,
men offentlige byggherrer må følge gitte prosedyrer i anskaffelsesfasen. Disse anskaffelsesreglene
oppleves ofte som svært formalistiske. Reglene skal sikre åpne og forutsigbare prosesser, og det er
derfor grunnleggende at aktørene opplever at reglene følges. Samtidig har det vært eksempler på at
reglene i seg selv fører til dyrere prosjekter, og at de kan være prisdrivende og medføre ødsling med
fellesskapets midler. Lovgiver har derfor nylig vedtatt praktiske tilpasninger som presenteres i dette
heftet. I tillegg inneholder heftet nyttige artikler om emner i ulike faser i et byggeprosjekt.

Les mer om dette i årets tredje utgave.

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.

Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advwww.toftehald.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.


TA KONTAKT MED

Andreas Dale

Partner
Telefon
905 51 988