Eurojuris Informerer nr. 3 2021: Eiendom og eiendomstransaksjoner

Eiendomsprosjekter involverer store verdier og mange interesser. Kunnskap og presisjon er viktig, både ved planlegging, utvikling og ved realisasjon. Advokater har naturlige roller som både rådgivere og prosjektledere i eiendomsprosjekter.

Dette heftet inneholder artikler om bl.a. tilstandsrapport, rettsvern av eiendomsrett, due dilligence, håndtering av forurensning i tomtegrunnen, forlengelsesklausuler, merverdiavgift mv.

Les mer i ISSUU format her

Ler mer i PDF-format her


TA KONTAKT MED

Martin Rødland

Partner
Telefon
996 06 929