Frokostmøte 22. juni

HVA ER FORCE MAJEURE OG HVOR ER BEDRIFTENS STØRSTE RISIKO?

Pandemi og krig i Europa påvirker priser og skaper utfordringer ved leveranser. Som produsent eller distributør av varer og tjenester kan denne virkeligheten ha store konsekvenser for bedriftens marginer.

Våre advokater Heidi Ekrem og Ole Petter Stige ønsker velkommen til frokostmøte på Torvet 3 onsdag 22. juni kl. 08.00-10.00. Foredraget retter seg i hovedsak mot bedrifter med bindende kontrakter om leveranser frem i tid.

Kontraktsrett under pandemi og krig i Europa vil være hovedtema for frokostmøtet. Vi gir en kort og grunnleggende innføring i force majeure i norsk kontraktsretts generelle del og litt om entreprise, hvor vi vil komme inn på følgende problemstillinger:

  • Hva er force majeure?
  • Når gir force majeure rett til å nekte levering?
  • Når gir force majeure rett til å utsette levering eller til å endre priser?
  • Har jeg plikt til å selge videre med store tap?
  • Bør bedriftens leveringsvilkår endres?

Send påmelding til post@haldco.no

Påmeldingsfrist 15. juni kl 16.00