Frokostmøtet for Grimstad Næringsforening

Tirsdag 17. april 2018 arrangerte vi frokostmøte for Grimstad Næringsforening, hvor det var over 50 medlemmer fra næringsforeningen tilstede. Advokatene Marianne Rodvelt og Ole Magnus Heimvik presenterte firmaet.

Advokat Glenn Vidar Heia holdt foredrag om GDPR med fokus på hva de nye EU/EØS reglene vil bety for den enkelte bedrift. Reglene trer i kraft i hele EU/EØS 25. mai. Ta gjerne kontakt med advokat Heia om din bedrift har behov for rådgivning vedrørende dette temaet.

Videre holdt advokatene Bjørn Rener-Larsen og Roald Solberg-Jacobsen foredrag om offentlig anskaffelser, med hovedfokus på et overblikk over hva man har krav på når man gir tilbud til det offentlige. Vi oppfordrer de som skal inngi tilbud om å ta kontakt med våre advokater på et tidlig stadium i prosessen.

Dersom du mener din bedrift er forbigått i tildelingen av et tilbud er det svært viktig å handle raskt!