Ole Magnus Heimvik

Ole Magnus Heimvik har bred advokatfaglig bakgrunn, og er spesialisert innenfor selskapsrett, transaksjoner og konkurs. Han benyttes også mye som rådgiver av styrer og ledelse i næringslivet og offentlige aktører. Videre er han styremedlem i ulike virksomheter. Ut over dette har han også mye erfaring innenfor fast eiendom, ekspropriasjon, entreprise og plan- og bygningsrett, herunder …

Les mer

Bjørn Rener-Larsen

Bjørn har 20 års erfaring innenfor de privatrettslige områder. Hans fremste felt er rådgivning og bistand innenfor arv og generasjonsskifte. Han arbeider også mye innenfor fast eiendom (herunder jordskifte) og kontraktsrett. Han benyttes ofte av domstolen som bostyrer ved dødsbo- og konkursbehandling. Han er utnevnt som fast forsvarer ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett. Arbeidserfaring …

Les mer

Glenn Vidar Heia

Glenn har bred erfaring innenfor fast eiendom og entreprise og arbeider mye med eiendomsutvikling, næringseiendom, fast eiendoms rettsforhold, eierseksjonssameier og jordskiftesaker. Glenn bistår også jevnlig med kontraktsrett og alminnelig forretningsjus. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner,  Advokatfirma Hald & Co DA, 2020 Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2013 Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirma DLA Piper …

Les mer

Heidi Ekrem

Heidi har omfattende erfaring med både private og offentlige oppdragsgivere. Hun arbeider i alt vesentlig med forretningsjus, og har betydelige oppdrag innen kjøp og salg av selskaper/virksomheter og fast eiendom, omorganiseringer, næringsleie, aksjonæravtaler, samarbeids- og utviklingsavtaler, energirett og telekom/bredbånd. Advokat Ekrem har bred erfaring med alle typer eierskap og selskapsrett, og bistår i spørsmål knyttet …

Les mer

Lise Ilstad

Lise arbeider primært med plan- og bygningsrett, forvaltningsrett, strafferett, barnefordeling og barnevern. Hun kombinerer lang erfaring med spesialkompetanse innenfor sine områder. Lise er også fast oppnevnt bistandsadvokat for Agder tingrett og Agder lagmannrett. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner, Advokatfirma Hald & Co DA, 2008 Dommerfullmektig ved Aust-Agder tingrett, 2008 Juridisk førstekonsulent/juridisk rådgiver …

Les mer

Magne Olsen

Magne har spisskompetanse innen erstatnings-/forsikringsrett samt lang erfaring med å bistå klienter innen områdene arbeidsrett og eiendom/entreprise. Han bistår særlig med rådgivning, forhandlinger og i tvisteløsning – og har omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser. Han fikk møterett for Høyesterett i 2014 og prosederte der sist i 2023. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner, …

Les mer

Ole Petter Stige

Ole Petter er spesialist innen bygg- og entrepriserett. Han bistår både entreprenører, byggherrer, rådgivere, private og sameier med rådgivning og tvisteløsning innen bygg- og anleggsprosjekter og tilknyttede rettsområder. Han bistår også med utarbeidelse av kontrakter, løpende rådgivning, samt kursing. Videre har han solid erfaring innen kontrakts- og kjøpsrett, og fast eiendoms rettsforhold. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma …

Les mer

Roald Solberg-Jacobsen

Roald er spesialisert innenfor fast eiendom, alminnelig forretningsjus, arv og generasjonsskifte og har opparbeidet seg en unik kompetanse gjennom mange år. Han er ofte engasjert ved større forhandlingsprosesser, i grunnervervsaker og i utviklingsprosjekter. Han bistår både private, næringsdrivende og offentlige aktører. Roald er en engasjert og løsningsorientert rådgiver som er opptatt av å lære om, og forstå, …

Les mer

Thomas Nordgård

Thomas Nordgård har jobbet bredt innenfor de fleste forretningsjuridiske disipliner. Han har bevilling som eiendomsmegler og driver regelmessig med eiendomsoppgjør for næringsdrivende og private. Han jobber også med arbeidsrett, selskapsrett, jordskifte og kontraktsrett og prosederer jevnlig saker for retten. I tillegg er han fast bostyrer for konkursbo ved Agder tingrett. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald …

Les mer

Torleiv Drangsland

Torleiv arbeider hovedsakelig med strafferett og familie- og barnevernsrett, og er oppnevnt som fast bistandsadvokat ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner, Advokatfirma Hald & Co DA, 2023 Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2019 Advokat, Advokatfirma Tofte DA, 2018 Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett, 2017 Advokat, Advokatfirma Tofte DA, …

Les mer

Jan Erik Johansen

Jan Erik Johansen er spesialisert innen skjønns- og ekspropriasjonsrett. Han arbeider særlig med forhandlinger, avtaleinngåelser og tvistesaker knyttet til grunn- og rettighetserverv. Johansen har bistått i forbindelse med en rekke av de største utbyggingsprosjektene i landet, både innenfor energi- og samferdselssektorene. Han har også betydelig erfaring med saker innenfor plan- og bygningsrett og tingsrett. Arbeidserfaring …

Les mer

Martin Rødland

Martin Rødland er spesialisert innen skatt, merverdiavgift, selskapsrett og relaterte rettsområder. Han arbeider særlig med rådgivning knyttet til skatte- og merverdiavgiftsrettslige problemstillinger. Han bistår også virksomheter med bokettersyn, og annen dialog med skatte- og avgiftsmyndighetene. I tillegg bistår Martin Rødland regelmessig med selskapsrettslige problemstillinger som gjerne har skatte- og/eller avgiftsmessige konsekvenser, transaksjoner og kontrakter. Arbeidserfaring …

Les mer

Elisabeth Finsnes

Elisabeth er spesialisert innen arbeidsrett og offentlig rett. Hun arbeider særlig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til ansettelsesforhold. Hun bistår private og offentlige virksomheter i forbindelse med inngåelse av arbeidsavtaler, løpende oppfølgning og avslutning av arbeidsforhold, herunder nedbemanninger. Elisabeth har lang erfaring fra offentlig virksomhet og bistår kommuner og andre offentlige klienter med juridisk rådgiving …

Les mer

Karl Kristian Lofstad

Karl Kristian arbeider hovedsakelig med transaksjoner, tvister i tilknytning til aksjonærforhold, og kontraktsrett. Han har betydelig erfaring og kompetanse innen M&A og selskapsrett, og bistår med alle faser av transaksjoner, herunder utforming, tolkning og forhandling av kontrakter i samtlige kommersielle faser. Karl Kristian arbeider regelmessig med engelskspråklig avtaleverk og parter, og er leder av selskapsrettsgruppen …

Les mer

Alf Tore Nilsen

  • fast forsvarer ved Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett
  • familierett
  • offentlig rett / forvaltningsrett

Les mer

Svein A. Hagen

Svein A. Hagen er spesialisert innen arve- og familiesaker og relaterte rettsområder. Han arbeider særlig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til arveplanlegging og arveoppgjør, og økonomiske oppgjør ved opphør av ekteskap og samliv. Hagen er i tillegg fast bostyrer for dødsbo ved Agder tingrett. Han fikk møterett for Høyesterett i 2018. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte …

Les mer

Gro Hamre

Gro sitt spesialområde er fast eiendom med særlig vekt på plan- og bygningsrett. Fra sine år som kommuneadvokat i Kristiansand og som juridisk rådgiver hos Fylkesmannen har hun inngående kjennskap til forvaltningssystemet og til politiske beslutningsprosesser. Gro har vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Gro har også betydelig prosedyreerfaring for domstolene. Hun …

Les mer

Andreas Dale

Andreas Dale er spesialisert innen entrepriserett, og relaterte rettsområder. Han arbeider særlig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til ulike bygge- og anleggsprosjekter, både på byggherre-, entreprenør- og rådgiversiden. Han bistår blant annet virksomheter med forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter, løpende oppfølgning og rådgivning underveis i prosjekter, og intern kursing og kompetanseheving. I tillegg bistår Andreas …

Les mer

Kjell Fredvik

Kjell Fredvik er spesialisert innen fast eiendom, entrepriserett og erstatningsrett, og relaterte rettsområder. Han arbeider særlig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til utbyggingsavtaler, kjøp og salg av eiendom, tomtefeste og ulike bygge- og anleggsprosjekter. Han bistår også virksomheter med forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter, løpende oppfølgning og rådgivning underveis i prosjekter, og tvisteløsning. I tillegg …

Les mer

Hans Erdvik

Hans er spesialisert innen selskapsrett og arbeidsrett og relaterte rettsområder. Han arbeider særlig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til aksjonærforhold, transaksjoner og løpende rådgivning til styrer og ledelse i en rekke virksomheter både i næringslivet og det offentlige. Han bistår også private og offentlige virksomheter med arbeidsrettslige problemstillinger i forbindelse med inngåelse av arbeidsavtaler, løpende …

Les mer

Erik Børresen

Advokat Erik Børresen er spesialisert innen familierett og relaterte rettsområder. Han arbeider særlig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til foreldretvister, bistandsoppdrag og eiendomstransaksjoner. Han bistår også virksomheter med IT kontrakter. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner, Advokatfirma Tofte AS, 2004 Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirma Ræder, 2000 Utdannelse Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2000 Verv mv. …

Les mer

Sven Farbrot

Sven Farbrot er leder av firmaets faggruppe for Skjønn og ekspropriasjon og bistår klienter særlig innen skjønn og ekspropriasjon, vassdrags- og energirett, fast eiendom og kontraktsrett, samt prosedyre, forhandlinger og konflikthåndtering. Arbeidserfaring Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner, Advokatfirma Tofte AS, 2017 Advokat, Advokatfirma Tofte AS, 2013 Fast advokat, SANDS, 2010 Advokatfullmektig, SANDS, 2007 …

Les mer