Magnus Anderson

Magnus arbeider forholdsvis bredt innenfor firmaets kompetanseområder, med hovedvekt på selskaps- og kontraktsrett. I mai 2018 fullførte han masteroppgaven «Aksjeeiers rett til uttreden fra selskapets i medhold av aksjeloven § 4-24 første ledd nr. 3 ved alvorlig og varig motsetningsforhold mellom aksjeeierne». Arbeidserfaring Dommerfullmektig, Agder tingrett, Kristiansand, 2022 Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2018 Trainee, …

Les mer