Magnus Anderson

Magnus arbeider forholdsvis bredt innenfor firmaets kompetanseområder, med hovedvekt på selskaps- og kontraktsrett. I mai 2018 fullførte han masteroppgaven «Aksjeeiers rett til uttreden fra selskapets i medhold av aksjeloven § 4-24 første ledd nr. 3 ved alvorlig og varig motsetningsforhold mellom aksjeeierne». Arbeidserfaring Dommerfullmektig, Agder tingrett, Kristiansand, 2022 Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2018 Trainee, …

Les mer

Line Heimdal Oaland

Line Heimdal Oaland bistår private klienter med rådgivning og tvisteløsning ved familie- og strafferettslige spørsmål. Hun har bred erfaring fra domstolen og har erfaring med rettergang innenfor flere rettsområder. Line er en del av Tofte Halds faggruppe for straff og skifte, barn og foreldre og arv og skifte. I tillegg er hun en del av …

Les mer