Ove Chr. Lyngholt

Ove Chr. Lyngholt bistår en rekke kommuner, interkommunale selskaper og statsetater i utredningsarbeid, rådgivning, forhandlinger og en rekke prosedyreoppdrag, spesielt i ekspropriasjonssaker og saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Lyngholt har omfattende prosedyreerfaring og har ført en rekke prinsipielle saker for Høyesterett. Arbeidserfaring Senioradvokat, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Advokat, Tofte, 1995 Advokat, Advokatfirma Øslebø …

Les mer

Leif Oscar Olsen

Leif Oscar Olsen er spesialisert innen offentlig rett, og bistår kommuner og andre offentlige virksomheter med rådgivning og bistand i fylkesnemnder og i rettssaker. Han er videre mye benyttet som foredragsholder innen forvaltnings- og velferdsrettslige temaer. Arbeidserfaring Senioradvokat, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner, Tofte, 1996 Advokat, Advokatfirmaet Kjær & Co DA, 1994 Førsteamanuensis, Høgskolen …

Les mer