Ingvild Nordrum Maberg

Ingvild har lang erfaring fra offentlig- og privat virksomhet. Hun har bred erfaring fra domstolen og omfattende prosedyreerfaring. Hun bistår kommuner og andre offentlige klienter med juridisk rådgivning og tvisteløsning innen områder som barnevern, helse- og omsorgsrett, kommunalrett og forvaltningsrett. I tillegg bistår hun private og offentlige virksomheter innenfor arbeidsrett, herunder rådgivning og tvisteløsning knyttet …

Les mer

Kjersti Lovise Vartdal

Kjersti arbeider hovedsakelig med fast eiendom, kontraktsrett og arverett. Gjennom tre års erfaring som dommerfullmektig har hun videre opparbeidet seg bred erfaring innen andre fagfelt, samt forliksprosesser og mekling. Kjersti bistår både privatpersoner og næringsdrivende. Arbeidserfaring Advokat, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2021 Seniorrådgiver, Universitetet i Agder, 2017 Dommerfullmektig, …

Les mer

Line Heimdal Oaland

Line Heimdal Oaland bistår private klienter med rådgivning og tvisteløsning ved familie- og strafferettslige spørsmål. Hun har bred erfaring fra domstolen og har erfaring med rettergang innenfor flere rettsområder. Line er en del av Tofte Halds faggruppe for straff og skifte, barn og foreldre og arv og skifte. I tillegg er hun en del av …

Les mer

Emilie Ovanger Jarlsby

Emilie Ovanger Jarlsby sitt spesialområde er fast eiendom med særlig vekt på plan- og bygningsrett. Hun bistår offentlige og private klienter med rådgivning knyttet til ulike eiendomsutviklingsprosjekter, eiendomstransaksjoner og leiekontrakter. Emilie har blant annet erfaring med strukturering og planlegging av utbyggingsprosjekter, herunder forhandlinger knyttet til inngåelse av utbyggingsavtaler, grunneieravtaler og andre relevante avtaler i forbindelse …

Les mer

Helene Uglem

Helene Uglem er spesialisert innen offentlige anskaffelser. Hun har erfaring med å bistå oppdragsgivere og tilbydere i alle deler av anskaffelsesprosessen, herunder med utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud, tildeling av kontrakt og ved klagesaker for KOFA. Uglem arbeider også med rådgivning og tvisteløsning knyttet til fast eiendom, særlig knyttet til bustadoppføringslova og …

Les mer

Kjell Torkelsen

  • alminnelig praksis med hovedvekt på fast eiendom/tingsrett
  • avtale- og kontraktsrett
  • erstatningsrett
  • plan- og bygningsrett
  • immaterialrett
  • entreprise
  • energi- og vassdragsrett

Les mer

Svein Kr. Haanes

Svein Kristian Haanes arbeider i hovedsak med rådgivning og tvisteløsning innenfor arv, generasjonsskifte og familierett. Arbeidserfaring Senioradvokat, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Partner, Advokatfirma Tofte AS, 1997 Advokatfullmektig/senere partner i Advokatfirma Freuchen og Erikstad, 1988 Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett, 1987 Førstekonsulent, Fylkesmannen i Vest- Agder, 1984 Konsulent, Justisdepartementet, 1983 Utdannelse Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1982 …

Les mer

Helle Cecilie Lineikro

Helle C. Lineikro bistår private klienter med rådgivning og tvisteløsning ved familie- og arverettslige spørsmål. Dette inkluderer blant annet bistand ved arveoppgjør, felleseieskifte og samboeroppgjør. Hun er også en del av Toftes faggruppe for offentlig rett, og bistår særlig kommuner og andre offentlige klienter, samt private klienter i møte med offentlige myndigheter. Helle har skrevet …

Les mer