Korona: Advokatens råd om bedriftens rettigheter og plikter

Som følge av det pågående utbruddet av Covid 19, både opplever og kommer mange bedrifter til å oppleve forsinkelser eller langvarig stans i sine vareleveranser. Dette vil kunne medføre at allerede inngåtte kontrakter ikke kan gjennomføres som avtalt. Vi vil se nærmere på hvordan denne situasjonen påvirker de juridiske rettigheter bedriftene har både overfor sine leverandører og hvilke plikter bedriftene har overfor sine kunder.

Påmelding: https://www.kristiansand-chamber.no/arrangement/korona-advokatens-rad/


TA KONTAKT MED

Andreas Dale

Partner
Telefon
905 51 988