Møterett for Høyesterett!

I november 2018 har advokat Svein A. Hagen oppnådd anerkjennelsen å få tittelen Møterett for Høyesterett, hvilket betyr at han har vist seg skikket til å føre saker for Høyesterett.

Tittelen tildeles etter at advokaten har bestått prøven for Høyesterett. Prøven består i å prosedere to egnede saker for Høyesterett, hvorav minst én som hovedregel må være en sivil sak for ankende part.

Dermed har Tofte fire advokater med møterett for Høyesterett som kan videreføre Toftes tradisjoner som ett av de beste prosedyremiljøene på Sørlandet.


TA KONTAKT MED

Svein A. Hagen

Partner
Advokat (H)
Telefon
930 39 599