Kjersti Lovise Vartdal

Ny advokat Kjersti Lovise Vartdal

Vi ønsker velkommen til Kjersti Lovise Vartdal, som nylig har tiltrådt som advokat hos oss. Gjennom sin bakgrunn som dommerfullmektig har Kjersti bred erfaring med behandling av både sivile tvister og straffesaker. Hennes erfaringer fra tingretten vil bidra til å styrke vår kompetanse innen særlig strafferett, erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold. Kjersti har også erfaring innen kontraktsrett fra sin tidligere stilling ved Universitetet i Agder.