Advokatfirma Tofte Nils Kristian Sveaas

Ny advokat – Nils Kristian Sveaas

Nils Kristian kommer fra Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, hvor han har vært advokat siden 2014. Før det har han vært dommerfullmektig i Oslo tingrett og advokatfullmektig og advokat i Kluge Advokatfirma DA.

Nils Kristian Sveaas rådgir virksomheter innenfor alle typer arbeidsrettslige problemstillinger, fra inngåelse av ansettelsesforhold og omorganiseringer til oppsigelse og avskjed. Han har omfattende erfaring med større nedbemanningsprosesser, virksomhetsoverdragelser og problemstillinger knyttet til sykefravær.

Sveaas har også erfaring med kollektive tvister knyttet til ulike tariffavtaler og har vært NHOs representant i Ankenemnda for sykepenger.

Velkommen til oss!