Nyansettelse – Ny advokatfullmektig

Ingrid er 25 år og kommer fra Nøtterøy i Vestfold. Hun har sin master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2016 hvor hun skrev masteroppgave med tittelen «Relasjon – eller korrupsjon? En analyse av det strafferettslige korrupsjonsbegrepet». Hun har også tatt undervisning i enkeltemnet Formidling og dialog i arbeidslivet ved Universitetet i Oslo (UiO) høstsemesteret 2016. I løpet av studiet hadde hun også et utvekslingsopphold ved University of Aberdeen i Skottland, med fordypning i folkerett og kriminologi.

Vi gleder oss til å bli nærmere kjent med Ingrid og ønsker henne hjertelig velkommen til oss!