Nye arbeidsflater gir nye muligheter!

Denne uken har Leif Oscar Olsen gjennomført webinar for nesten 1500 påmeldte! Det er utrolig spennende å være med på de endringene som har skjedd det siste året, sier Olsen. Webinaret ble holdt for Statsforvalteren i Oslo og Viken med tema: «Taushetsplikt og samarbeid på tvers av tjenestene», hvor målgruppen var alle som jobber i tjenester hvor man samarbeider med andre tjenester, som f eks ansatte i NAV kontor, Helse- og omsorgstjenesten, barnevern, barnehager, skoler og bolig.

Olsen har erfart at bruken av Teams har gitt oss unike muligheter, da dette er en effektiv måte å møte mange mennesker på. Han har også i løpet av det siste året hatt flere Teams-forelesninger for barnevernsansatte i Agder, for Statsforvalteren i Agder og for Universitetet i Agder.

Advokatfirma Tofte har jobbet godt med digitale arbeidsprosesser det siste året. Spesielt bruken av Teams har gitt oss unike muligheter overfor klienter, samarbeidspartnere og andre oppdragsgivere. Tofte er opptatt av å være i utvikling for å møte dagens og fremtidens behov hos sine klienter.