På tide å vurdere overføring til neste generasjon?

Det er ikke lenge til stortingsvalget, og utfallet her er på ingen måte sikkert. Ved forrige regjeringsskifte ble arveavgiften fjernet. Det kan ikke utelukkes at en eventuell ny samarbeidsregjering vil gjeninnføre en eller annen form for arveavgift eller vedtar andre regler som kan komplisere et generasjonsskifte.

Etter dagens gjeldende regler er verken gaver, arv eller forskudd på arv arveavgiftspliktig, noe som også omfatter gjennomføring av generasjonsskifte i familieeide bedrifter. En gjeninnføring av arveavgiften eller lignende tiltak skjer ikke over natten dersom det blir regjeringsskifte. Samtidig krever et generasjonsskifte en del planlegging, og det kan ta noe tid fra det initieres til det er gjennomført. Vi mener derfor at dette er et godt tidspunkt for å vurdere et generasjonsskifte for å unngå å bli fanget i et eventuelt nytt arveavgiftsregime.

Vi bistår jevnlig med ulike former for generasjonsskifte, herunder særlig knyttet til overføring av familiebedrifter og fast eiendom. Våre advokater har spisskompetanse på blant annet arverett, selskapsrett og fast eiendom, og vi har derfor en helhetlig tilnærming til generasjonsskifter.

I tilknytning til generasjonsskifter kan det oppstå problemstillinger vedrørende blant annet pliktdelsregler, uskifte, ektepakter og sameierett, for å nevne noe. Vi vurderer og foreslår ulike strukturer for generasjonsskifter, og vi kjenner til hva som må reguleres i aksjonæravtale, hva som må reguleres i testament, forholdet til reglene om konsesjonsplikt og odel m.m.