Rådgiver for Markedskraft ASA

Vi har bistått Markedskraft ASA ved restrukturering av Markedskraft Deutschland GmbH og salg av dette selskapet til Agder Energi Vannkraft AS.

Advokat Lars F. Hvalgård-Bakke har bistått Markedskraft ASA ved restrukturering av Markedskraft Deutschland GmbH og salg av dette selskapet til Agder Energi Vannkraft AS. Som et ledd i transaksjonen er det blant annet inngått avtale om at Markedskraft ASA skal yte forvaltningstjenester til Agder Energis tyske datterselskap. Markedskraft ASAs kontinentale analysevirksomhet vil videreføres gjennom selskapet MKonline GmbH.